logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Běchovice Braník

Bohnice

Informace

Navštíveno: 25. 2. 2022

Historie: Bohnice (německy Bochnitz) jsou městská čtvrť a katastrální území o rozloze 465,9 ha v městské části Praha 8 na pravém břehu Vltavy v severní části hlavního města ČR. Kdy přesně tato ves byla založena nevíme, jisté ale je vesnice byla zbudována na královské stezce vedoucí ze severu do Prahy. Již v roce 1158 je zmíněn zdejší kostel, ale o vsi zatím není ani zmínka. Je možné že v této době zde již ves byla, ale také nemusela. První jistá písemná zmínka o této vsi pochází z let 1353 – 1384, kdy se tato ves nazývala Boemycz. Tato ves je pravděpodobně mnohem starší. Je možné že se zde nacházela středověká tvrz se jménem Bojnička, po které právě tato ves získala své jméno. Ve 13. století držel tuto ves klášter sv. Jiří na Pražském hradě, ale následně se ves ve 14. století dostala do světských rukou. V roce 1357 se tak dozvídáme že ves držel staroměstský měšťan Mikuláš Jenteš. Po něm v letech 1368 – 1372 držel tuto ves Staroměstský měšťan Bohuslav Pešl z rodu Olbramiců, kterého vystřídal v držení Petr řečený Bohemička. Kolem roku 1377 držel ves jakýsi šlechtic Unislav a v roce 1390 ji pak držel Zachariáš z Vinařic. Na počátku 16. století byl držitelem této vsi zeman Jiří Bohnický, který podnikla loupeživé výpady. Během pokusu o jeho dopadení roku 1517 tento muž ale zemřel a Bohnický statek získal Jan Vratislav z Mitrovic. Tento muž ves již v roce 1521 prodal Jiřímu Králi. Právě v obchodní listině je zmiňováno že „Prodává pustý statek Bohnice s pustou věží“. Tato věž byla pravděpodobně onou středověkou tvrzí, která ale následně již obnovena nebyla a beze stopy zanikla. Na konci 16. století se tato ves dostala do majetku nejvyššího Purkrabství. V roce 1688 je zmiňováno že tato ves patřila kostela Panny Marie před Týnem a v roce 1695 Františkánskému řádu Panny Marie Sněžné. V roce 1702 byla tato ves připojena k Libockému panství, ale již v roce 1738 je uváděna opět jako samostatné panství. Ze zápisu z roku 1805 se dozvídáme že v této vsi stálo celkem 26 stavení. Dne 15. července 1827 ale vypukl ve stavení čp. 6 požár, který se rozšířil na dalších 8 domů, které včetně školy a fary vyhořely. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala samostatnou obcí, kterou byli až do roku 1922, kdy byli připojeny k Praze 8. V r. 1949 bylo k. ú. Bohnice přičleněno ke správnímu obvodu Praha 8 (společně s Kobylisy, Střížkovem a částmi Libně, Karlína a Troje). V r. 1960 zůstalo k. ú. Bohnice součástí Prahy 8 a v roce 1990 se stalo součástí městské části Praha 8. V 70. letech 20. století bylo v jižní části Bohnic a severní části Troji postaveno velké sídliště Bohnice. Jeho jižní část, ležící v katastrálním území Troja, se někdy označuje sídliště Bohnice-jih. Sídlištní komplex navrhl architekt V. Havránek. Sídliště dimenzoval pro zhruba 30 000 obyvatel, postaveno bylo okolo 10 000 bytů. Spolu se sídlišti Čimice, Kobylisy, Ďáblice a Prosek vytváří takřka souvislý pás, který je někdy nazýván Severní Město. Toto označení se ovšem nestalo tak užívaným jako analogický termín Jižní Město. Sídliště Bohnice bylo stavěno jako stavba česko-polského přátelství, a proto je velká část ulic pojmenována po polských městech (např. Lodžská, Zhořelecká, Hnězdenská). Jen výjimečně bylo užito pojmenování po polských politicích (Rokossovského), takže se po roce 1989 názvy většinou neměnily. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 16 444 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohnice

Zdroj: https://www.moje-bohnice.cz/historie.html

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - František Holec

Dojmy: Velká městská část, nacházející se severně od centra, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_9322
IMG_9246
IMG_9273
IMG_9309
IMG_9319
IMG_9281
IMG_9478
IMG_9267
IMG_9305
IMG_9425
IMG_9364
IMG_9218
IMG_9288
Kostela_sv._Václava_(Bohnice)
IMG_9263
IMG_9370
Bohnicke_udoli_02
IMG_9451
IMG_9183
Hlavní_budova
IMG_9231
IMG_9247
IMG_9282