logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Bohnice Psychiatrická nemocnice Bohnice Škola

Bohnice - statek Vraných

Informace

Navštíveno: 25. 2. 2022

Historie: Statek Vraných se nachází v Praze 8-Bohnicích v ulici Bohnická s původním čp. 1, v centru Starých Bohnic na prostranství jihozápadně od kostela svatého Petra a Pavla. Původně se na tomto místě nacházelo několik gruntů, na jejichž místě byl vystavěn tento statek. Tento statek byl pro nás neznámo kdy, snad v barokním slohu, ale může mít klidně i renesanční základy. První nepřímá písemná zmínka o této usedlosti pochází z počátku 18. století, kdy zde rodina Houdkova držela statek. Je pravděpodobně že se jednalo o tento statek, jelikož tato rodina v tomto statku sídlila do počátku 19. století. V roce 1777 se tato usedlost dočkala své barokní přestavby, která dala obytné usedlost a ohradní zdi svou současnou podobu. Také během této přestavby byla přistavěna červená hospodářská stavba. Na počátku 19. století se provdala jedna příslušnice rodiny Houdkovy za příslušníka rodu Vraných a tím se statek stal majetkem rodiny Vraných. V roce 1807 byla přistavěna k usedlosti poslední stavba a to stodola. V roce 1813 zde v tomto statku měl údajně přespat Napoleon Bonaparte. Dne 15. července 1827 vypukl v domě čp. 6 požár, který poškodil i tuto usedlost. Usedlost se ihned dočkala své obnovy a v rámci této obnovy byla přistavěna k hospodářskému stavení pavlač. Jelikož se oprava školy ale protáhla, tak tento špýchar sloužil nějakou dobu jako učebna. Tento statek držela rodina Vraných i ve 20. století jen za vlastnictví Heleny manželky Viléma Vraného do roku 1968 tento statek velmi sešel. Tak byla zahájena rekonstrukce. Rekonstrukce však trvala velmi dlouho a v roce 1978 byla ještě více zpomalena pro úmrtí stavitele Vladimíra Koláře. Další rekonstrukce byla provedena v 90. letech, po škodách vzniklých výbuchem plynu. Objekt je v majetku Hlavního města Prahy, které jej pronajalo občanskému spolku Bohnice žijí. Usedlost má pak tuto podobu: Stavby se zvlněnými štíty a bohatě štukovanými fasádami jsou kolem vnitřního dvora situovány na půdorysu písmene V. Severovýchodní obytnou budovu a jihozápadní budovu hospodářskou spojuje zeď a štukovaná barokní brána, dvůr uzavírá stodola. Všechny budovy jsou kryty sedlovou střechou. Obytná budova je kryta střechou s volutami a trojúhelným štítem, který má po stranách a na vrcholu vázu. Vejminek spojený se špýcharem je jednopatrový, krytý taktéž střechou s volutami a trojúhelným štítem, který je ozdoben rokajovou kartuší. Místnosti v této části usedlosti jsou klenuty valenou klenbou. Vejminek má ve dvorním průčelí pavlač, která je podklenuta plackami. Dvůr uzavírá na západní straně průjezdná stodola, zděná z lomového kamene. V 1. polovině 19. století byla přestavěna. Vstup do dvora umožňuje vjezdová brána s brankou pro chodce po levé straně. Vjezdová brána je půlkruhově zaklenuta v šambráně s klenákem a po stranách má pilastry nesoucí vázy. Z vrchu ji kryje římsa též zdobená volutami a vázou. Branka pro chodce je pravoúhlá a zdobená volutou. Celý areál býval uzavřen ohradní zdí z lomového kamene, z níž se dochovaly pouze zbytky doplněné novodobou cihelnou zdí. Původní barokní kování oken a dveří se nedochovalo.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Statek_Vran%C3%BDch

Zdroj: https://www.moje-bohnice.cz/mista/statek-vranych.html

Dojmy: Velmi nádherná a bohatě zdobená barokní usedlost.

Mapa

Fotografie

×