logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Bohnice PR Podhoří statek Vraných

Bohnice - Psychiatrická nemocnice Bohnice

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Ústav byl založen roku 1903 a byl tehdy společně s vídeňským ústavem nejmodernějším a největším obdobným ústavem v Rakousku-Uhersku. Oba ústavy měly dokonce stejného architekta Václava Roštlapila (mj. tvůrce monumentální Strakovy akademie v Praze-Klárově a Akademie výtvarných umění v Praze-Letné). Samostatná výstavba areálu započala v roce 1905 a byla dokončena v roce 1914. Výstavba probíhala podle plánů ing. Václava Hellera a stavitele J. Deporta. Projektováním staveb byl pověřen architekt Frič a architektonické ztvárnění nejvýznamnějších staveb byl pověřen architekt Václav Roštlapil. O výstavbu areálu se pak postarala firma V. Nekvasil. Celý areál byl vystavěn ve slohu neobaroka, klasicismu a secese. Tímto krokem získal tento areál svou současnou a velmi zajímavou podobu. Součástí areálu je také secesní věžový vodojem, který se nalézá za kostelem sv. Vojtěcha. Jedná se o polyfunkční vodojem, vysoký cca 45 m. Jeho autorem je Václav Roštlapil. Vodojem má čtyři nádrže – nejvýše je nádrž o objemu 300 m3 na užitkovou vodu, čerpanou z artéských studní na Tříkrálce u Vltavy. Pod touto nádrží jsou dvě expanzí nádrže otopného systému o objemu 5 m3. Pod nimi je nádrž o objemu 70 m3 na teplou vodu a nejníže je nádrž o objemu 80 m3 pro potřeby ústředních lázní. Vodojem byl odstaven v roce 1972, kdy byla léčebna připojena na veřejný vodovod. V roce 1996 byla provedena oprava fasády vodojemu. Jako samostatný právní subjekt byla Psychiatrická léčebna Bohnice založena roku 1990, k 1. červenci 2013 byla přejmenována na Psychiatrickou nemocnici Bohnice. V centru její pozornosti je psychiatrická léčba a ošetření nebo vyšetření jedinců, kteří jsou v rámci duševní choroby nebezpeční sobě nebo okolí. V lidové řeči je slovo „Bohnice“ užíváno jako symbolické obecné označení blázince nebo psychiatrického ústavu.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/psychiatricka-lecebna-bohnice-20835361

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychiatrick%C3%A1_nemocnice_Bohnice

Zdroj fotografií: https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychiatrick%C3%A1_nemocnice_Bohnice

Dojmy: Velmi krásný areál, který jsem bohužel pro omezený přístup nenafotil, a tak jsem si dovolil zapůjčit fotografie.

Mapa

Fotografie

×