logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Bohnice škola

Bohnice - zámek Bohnice

Informace

Navštíveno: 25. 2. 2022

Historie: Kdy byl založen tento panský dvůr bohužel nevíme. Jisté je že je nejpozději barokního původu, jelikož je již zachycen na mapě I. vojenského mapování z let 1764 – 1768. Někdy v průběhu 2. poloviny 18. století byla původní obytná budova přestavěna v pozdně barokním slohu podle plánů pro mě neznámého autora do své současné hmoty. Již na počátku 19. století byl tento zámeček upraven v klasicistním slohu do své současné malebné podoby. Mezi lety 1904 – 1914 byla v Bohnicích budována rozsáhlá psychiatrická léčebna, jejíž součástí se stal i tento zámek. V této době byla zbořena i většina bývalých hospodářských stavení. Z původního dvora se tak zachoval pouze zámek, vjezdová brána s brankami a nárožní pozůstatek hospodářského stavení, které je dnes čp. 253/59. Zámek dodnes slouží jako součást psychiatrické léčebny a má podobu pozdně barokní patrové zděné stavby, která je zdobená klasicistní fasádou a krytá mansardovou střechou s věžičkou.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohnice_(z%C3%A1mek)

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - František Holec

Zdroj: https://www.moje-bohnice.cz/mista/bohnicky-zamek.html

Dojmy: Krásný zámek, o kterém jsem bohužel nenašel mnoho informací.

Mapa

Fotografie

×