logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Lochkov Malá Chuchle

Lysolaje

Informace

Městský erb:

Praha-Lysolaje_CoA

Navštíveno: 25. 2. 2022

Historie: Lysolaje (německy Lisolei) jsou městská čtvrť a katastrální území a od 24. listopadu 1990 pod názvem Praha-Lysolaje také městská část na severu hlavního města Prahy o rozloze 247,54 ha. Zdejší osídlení sahá již do pravěku, ale samotná ves byla založena Českým panovníkem, kterému i patřila. Kdy přesně byla tato ves založena nevím, ale víme že první písemná zmínka pochází z roku 1227, kdy ji král Přemysl Otakar I. daroval kapli sv. Václava při kostele na Pražském hradě. Na konci 14. století zde byly zmiňovány celkem tři dvory, které patřili církvi. Během husitských válek byla tato ves církvi zabavena a dvůr čp. 1 byl prodán v roce 1420 měšťanu Oldřichu Štrabochovi, kožešníku a majiteli domu v Řetězové ulici. Dvůr čp. 4 získal Kerunk z Lomu a na Suchdole, který se následně stal purkrabím Pražského hradu. V roce 1471 získala tuto ves do majetku opět kapitula Pražského hradu, která ale zdejší dvory pronajímala. Během třicetileté války se dozvídáme že Lysolaje byli v majetku pražského Purkrabství, ale také to že ves byla během třicetileté války vypálena. V průběhu 2. poloviny 17. století se tato ves velice pomalu vzpamatovávala z třicetileté války. To dokládá i stav vesnice v roce 1710, kdy mnoho usedlostí se ještě není schopno uživit. Během napoleonských válek mezi lety 1799 – 1819 přišlo další utrpení na tuto ves, kdy v této vesnici byli často ubytováváni vojáci a zdejší obyvatelé jim museli poskytovat zdroje. Zdejší ves pak patřila purkrabství Pražského hradu až do roku 1848, kdy byla po zrušení patrimoniální správy se Lysolaje stali samostatnou obcí, pod kterou spadala i osada Podbaba a Sedlec. V roce 1909 byla tato obec rozdělena a již existovala jen obec Lysolaje. V průběhu 2. poloviny 20. století započala velká výstavba v této tehdy malé vsi. Byl vybudován areál vysoké školy zemědělské včetně kolejí. Dne 1. ledna 1968 byly Lysolaje připojeny k Hl. m Praze v rámci obvodu Prahy 6. A od roku 1990 pak vznikla Městská část Praha-Lysolaje. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 1484 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lysolaje

Zdroj: https://www.praha-lysolaje.cz/historie

Dojmy: Malebná městská část, nacházející se severně od centra, kde je řada zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_9112
IMG_9132
IMG_9036
IMG_9123
IMG_9144
IMG_9047
Lysolajské_údolí_35,_mlýn_(01)
IMG_9041
IMG_9105
IMG_9092