logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Lysolaje pomník obětem 2. světové války

Lysolaje - PP Housle

Informace

Navštíveno: 25. 2. 2022

Historie: Přírodní památka Housle, ev. č. 747, zahrnuje hluboce zaříznutou erozní rokli západně od místní části Lysolaje, na území jejího katastru. Chráněné území je ve správě Magistrátu hlavního města Prahy. Celá přírodní památka má výměru 3,8176 hektaru; rozkládá se v nadmořské výšce 290–310 metrů, je 20–30 metrů hluboká a 250 metrů dlouhá. Tato přírodní památka vznikla v druhorních pískovcích, kde zde původně pramenili drobné prameny, které postupně za několik set let vymleli tuto rokli. Tyto prameny pak vyschly někdy před 200 lety, kdy je nahradila Svatá studánka. Z jejích okrajů je možný výhled do jiných částí Prahy, například do Bohnic a Suchdola. Housle byly vyhlášeny přírodní památkou v roce 1982. Důvodem byla především snaha zachovat významný geomorfologický útvar a zároveň útočiště pro řadu živočišných druhů zejména hmyzu. Rokle je charakterizována jako významný geologický profil. V nadloží proterozoických hornin jsou zde uloženy mořské usazeniny z období vrchní křídy. Později zde byla zřízena naučná stezka, podél které byly rozmístěny informační tabule o fauně, flóře a historii tohoto chráněného území. Kromě rokle samotné se níže ve směru do Lysolají nachází tzv. Zázračná studánka, ve které pramení Lysolajský potok. V některých částech rokle se ještě v první polovině 20. století konala představení ochotnických divadel. V minulosti před zalesněním se zde nacházelo největší naleziště chráněné třešně křovité na území Prahy. V současnosti zde přežívá několik posledních exemplářů na okraji lesa. Pískovcová rokle postupně zarůstá stromy, které se usazují v puklinách skalních stěn, roztahují je a zrychlují erozi. Z pískovce později vzniká písek, který se mísí s humusem, čímž vzniká živná půda pro další rostlinné druhy. Území PP je významným útočištěm pro řadu živočišných druhů. Lokalita je zajímavá též výskytem vzácnějších druhů hmyzu - mimo jiné několika druhů střevlíků či velkého nočního motýla lišaje lipového.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Housle_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)

Zdroj: https://www.hrady.cz/prirodni-scenerie-prirodni-pamatka-housle/

Dojmy: Nádherná a velmi romantická rokle, nacházející se na okraji Prahy.

Mapa

Fotografie

×