logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Lipence Lysolaje

Lochkov

Informace

Městský erb:

Praha-Lochkov_CoA

Navštíveno: 26. 8. 2022

Historie: Lochkov (německy Lochkow) je městská čtvrť a katastrální území a od 24. listopadu 1990 pod názvem Praha-Lochkov také městská část na jihozápadě hlavního města Prahy. Kdy přesně byla založena tato ves nevíme, odhady jsou že tak mohlo být někdy v 11. či 12. století. První písemná zmínka o této vsi ale pochází až z roku 1399, kdy tato ves byla v majetku Vavřince z Lochkova, který byl dvorským tesařem císaře Karla IV. V některých pramenech pochází údajně první písemná zmínka o této vsi z roku 1333. Během husitských válek se tato ves stala pravděpodobně majetkem Pražských měšťanů. V roce 1435 si vzal Bořivoj z Lochkova ovdovělou Dorotu, dceru Mikuláše Augustina z Prahy. Dalším majitelem tohoto statku byla Kateřina z Nyněchova, která roku 1467 odkázala klášterním sestrám v Templu v Celetné ulici 6 kop grošů s některými pozemky na Lochkově. Dále se zmínky o Lochkovu bohužel vytrácí, jen aby v roce 1620 jsem se dozvěděli že jej držel Václav Michna z Vacínova, který jej prodal roku 1637 Rafaely Miškovskému ze Sebuzína. Po něm zdědila tento statek jeho dcera Lidmila Eusebia, která jej postoupila roku 1654 Zbraslavskému klášteru za 6000 zlatých. Tento klášter držel ves až do roku 1686, kdy jej prodal manželům z Wendlingenu. Jejich dcera Marie Julie pak prodala roku 1727 Lochkov Josefu Scherzerovi z Kleinmühlu. Následně získal ves jeho bratr, který ji roku 1782 prodal Filipu Grenettu. V této době byla tato ves silně zadlužená. V letech 1794 – 1797 drželi tuto ves Pražští měšťané Jan a Matěj Novákovi, od nichž získal ves roku 1797 Ferdinand Delorme. V roce 1804 získal tuto ves Alois Arioli, kterého vystřídala roku 1808 rodina Brzorádů. Ta ves držela až do roku 1848, kdy došlo ke zrušení patrimoniální správy. Po tomto zrušení se ves stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do dne 1. července 1974, kdy se stala součástí města Prahy, kam patří do současnosti. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 874 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lochkov

Zdroj: http://www.praha-lochkov.cz/Historie

Dojmy: Malá městská část, nacházející se v jihovýchodní častí Prahy, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

Boží muka, nacházející se na území Lochkova
Bývalý pivovar nacházející se v Lochkově
Pomník připomínající oběti 1. světové války v Lochkově
PP Ortocerový lůmek, nacházející se na území Lochkova
Přírodní rezervace Slavičí údolí, nacházející se na území Lochkova
Zámek nacházející se v centru Lochkova