logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Lipany Lochkov

Lipence

Informace

Městský erb:

Praha-Lipence_CoA

Navštíveno: 28. 8. 2022

Historie: Lipence (německy Lipenetz) jsou městská čtvrť a katastrální území v Praze, tvořící území městské části Praha-Lipence. První záznamy o části Lipany pocházejí z roku 1115, kdy český kníže Vladislav I. daroval právě zakládanému kladrubskému benediktinskému klášteru lipanského poddaného jménem „Ten“ („Těn“) i s pozemkem. Část obce, zvaná Lipenec (Lipenetz, Lipence), patřila nejprve ostrovskému klášteru, záznam z roku 1268 už o ní píše jako o majetku biskupství pražského, které ji patrně získalo směnou nedlouho předtím. V roce 1292 daroval král Václav II. osady Lipenec a Lipany nově založenému cisterciáckému klášteru Aula Regia ve Zbraslavi. Jemu po většinu doby patřily až do reforem v roce 1785, kdy se staly majetkem Náboženského fondu. Pak vystřídaly několik majitelů. Základ dnešní obce Lipence vznikl v polovině 19. století spojením dvou historických obcí, obce Lipenec (včetně osady „pod Kyjovem“) a obce Lipany s panským hospodářským dvorem. Nějakou dobu patřila k Lipencům i osada Báně (ta se dnes jmenuje Baně, patří ke Zbraslavi a je od Lipenců odříznuta dálnicí D4) a osada Lhotka, dnes již zaniklá (připomíná ji název ulici či spíše celé chatové osady Na Lhotkách, v jižní části území městské části). Dodnes jsou součástí Lipenců Dolní Černošice (původně “Na Bluku”) a rekreační oblast Kazín. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato ves stala součástí obce Lipany a v roce 1900 se stala již samostatnou obcí. Roku 1950 byla obec Lipany sloučena s obcí Lipence do obce Lipence v tehdejším okrese Praha-jih. V roce 1974 byly Lipence zákonem č. 31/1974 Sb. připojeny z okresu Praha-západ k obvodu Praha 5 hlavního města Prahy. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 2 970 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lipence

Dojmy: Menší městská část, nacházející se jižně od centra, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 18 nacházející se v Lipencích
Dům čp. 19 nacházející se v Lipencích
Kaplička nacházející se v Lipencích
pomník obětem 1. a 2. světové války nacházející se v Lipencích