Lipany
logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Libuš Lipence

Lipany

Informace

Navštíveno: 18. 3. 2023

Historie: Lipany (německy Lipan) jsou městská čtvrť a katastrální území o rozloze 58,23 ha, rozkládající se na okraji jihovýchodního cípu hlavního města Prahy. Název Lipany pochází od lip. Vesnice byla založena před rokem 1325, v Deskách zemských je toho roku jako soudce zapsán Havel z Lipan. Nacházely se zde tři lánové statky, které zpočátku patřily různým vrchnostem. U nich byl před rokem 1352 postaven kostel svatého Martina s farou. Usedlosti čp. 1 a 3 patřily od roku 1364 k johanitské Uhříněvsi, statek čp. 1 přešel za husitských bouří do majetku zemanů Tatků z Kuří. Statek čp. 2 patřil od založení vsi až do roku 1751 spolu s polovinou Kuří pražskému purkrabství. Lipany spadali pod správu panství Uhříněves, jejíž osudy sdílela po téměř celou dobu své existence. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala součástí obce Kolovraty. Z Lipan byli tři z pěti sedláků nuceně s rodinami vysídleni do pohraničí. Nakonec byla tato ves spolu s obcí Kolovraty připojena dne 1. července 1974 k hl. m. Praze. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 301 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lipany_(Praha)

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - František Holec

Dojmy: Malebná městská část, nacházející se jihovýchodně od centra, kde je jedna zajímavost.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Martina v Lipanech