logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Liboc Lipany

Libuš

Informace

Městský erb:

Praha-Libuš_znak

Navštíveno: 20. 1. 2022

Historie: Libuš (německy Libusch) je městská čtvrť a katastrální území na jižním okraji Prahy tvořící menší část území městské části Praha-Libuš. Podle pověstí byla Libuš již v době kněžny Libuše místem s vyhlášeným chovem hus. Její název je někdy od kněžny odvozován, ale ve skutečnosti vznikl podle osobního jména libušského hospodáře. Druhotvar toho jména zněl Libouš (viz Profous). Libuš byla malou vesnicí, o které se z historie dochovalo jen málo zpráv. První nalezená písemná zmínka je datována do roku 1321, kdy zdejší tvrz dobyli staroměstští měšťané, bohužel nevíme proč na ni útočili. Dle starších historiků bylo udáváno, že tvrz stála na místě domu čp 1., který stojí hned vedle zvonice a svého času sloužil jako hostinec. Stavebně historický průzkum z roku 2009 prokázal, že tvrz nestála na místě domu čp. 1. Stejně je tomu s údajnou zachovalou okrouhlou věží, která měla u domu stát až do poloviny 19. století. Původní zpráva pochází od pamětníka a byla zaznamenaná Cyrilem Merhoutem začátkem 20. století. Sklepení s mohutným zdivem, v kterém má být podle pověsti zazděný vchod do tajné chodby na nedaleký Nový hrad Václava IV. je až stavbou z části 18. a z části až konce 19. století. Pověst proto na Libuši nemá reálné základy. Minimálně v souvislosti s domem čp. 1. V roce 1367 tvrz a obec vlastnil měšťan Ješek Rost, v roce 1406 Mikuláš z Libuše a nakonec v roce 1457 Václav Příbramský. Po husitských válkách potvrdil vlastnictví obce Starému městu císař Zikmund. Neznámo kdy Libuš zpustla, nejspíše se tak stalo již na počátku 16. století. Kdy zanikla samostatná tvrz také bohužel nevíme. Tvrz stála na dnes neznámém místě a jedinou připomínkou této tvrze je pak onen rok 1321. Znovu se na jejím území usadili lidé až před rokem 1688. Tehdy Libuš ke kunratickému panství přikoupil Jan František, mladší syn novoměstského hejtmana Václava Karla Čebelického ze Soutic. Libuš byla jen malou vesnicí, celé 18. století čítala jen osm domů a panskou hospodu. K tomuto období se dochovalo velmi málo pramenů. Stabilní katastr v roce 1843 uvádí 23 domů a 135 obyvatel. V této době se z Libuše stává známá husařská obec, z které se vyvážely husy nejen na pražské trhy, ale i do zahraničí. Osada Libuš přináležela k sousední 1,5 km vzdálené politické obci Kunratice až do dne 30. března 1930, kdy se vynesením Zemského úřadu v Praze stala samostatnou obcí politickou. V roce 1968 byla Libuš jako průmyslově-zemědělská vesnice s 1955 obyvateli připojena k Praze. Při připojení si zachovala vlastní místní národní výbor, který byl podřízen obvodnímu národnímu výboru Prahy 4. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 5 540 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Libu%C5%A1

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - František Holec

Dojmy: Větší městská čtvrť, nacházející se jižně od centra, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_8014
IMG_8011
IMG_8012
IMG_7999
IMG_8004