logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Lochkov pomník obětem 1. světové války PR Slavičí údolí

Lochkov - PP Ortocerový lůmek

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Přírodní památka Ortocerový lůmek (oficiálně Orthocerový lůmek) je opuštěný vápencový lom na okraji Radotínského údolí na katastrálním území pražské městské části Lochkov. Důvodem pro vyhlášení přírodní památky (PP) byla ochrana základního opěrného geologického profilu k mezinárodnímu stratotypu hranice ludlow-přídol (svrchní silur). V lomu se nalézá rovněž bohaté naleziště zkamenělin, zejména hlavonožců druhu Orthoceras sp. (odtud název přírodní památky). Svého vyhlášení se dočkala dne 28. března 1977 o celkové rozloze 0,48 ha. Přírodní památka je zarostlá porostem křovin, který tvoří líska obecná, ptačí zob obecný, skalník obecný, jilm obecný, čilimníkovec černající. Ze zvláště chráněných druhů byly nalezeny bělozářka liliovitá a chrpa chlumní.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ortocerov%C3%BD_l%C5%AFmek

Zdroj fotografií: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ortocerov%C3%BD_l%C5%AFmek

Dojmy: Malá přírodní památka, kterou jsem bohužel nenafotil, a tak jsem si dovolil zapůjčit fotografie.

Mapa

Fotografie

Přírodní památka Ortocerový lůmek, nacházející se na území Lochkova
Přírodní památka Ortocerový lůmek, nacházející se na území Lochkova
Přírodní památka Ortocerový lůmek, nacházející se na území Lochkova
Přírodní památka Ortocerový lůmek, nacházející se na území Lochkova
×