logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Střížkov Svépravice

Suchdol

Informace

Městský erb:

Navštíveno: 25. 2. 2022

Historie: Suchdol (německy Sukdol) je městská čtvrť a katastrální území o rozloze 431,21 ha, rozkládající se na severu Prahy na levém břehu Vltavy. Původ názvu lze hledat v dolní části Suchdola - ves vznikla v údolí (dólu), jímž protékal potok, který v létě vysychal. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1045, kdy ji kníže Břetislav I. vyměnil s klášterem benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě za ves Zličín. Jednotlivé majitele této vsi pak dále rozvedu u Brandejsova statku. Během třicetileté války byla tato ves vypleněna a nakonec na konci 17. století udeřil na tuto ves mor. V roce 1679 zakoupili tuto ves benediktini z Emauzského kláštera v novém městě, a ty drželi ves až do roku 1930. Následně se stala samostatnou obcí. K Praze byla původní obec Suchdol přičleněna 1. ledna 1968 jako součást obvodu Prahy 6. Suchdol si po připojení k Praze zachoval svůj místní národní výbor, který byl poté transformován v místní úřad a pak v úřad městské části. Následně roku 1990 stal Suchdol součástí městské části Praha-Suchdol. V Suchdole probíhá od počátku 21. století intenzivní bytová výstavba, provázená zvyšováním kapacity suchdolských mateřských škol.

Zdroj: https://praha-suchdol.cz/mestska-cast-praha-suchdol/o-suchdole-a-sedlci/

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Suchdol_(Praha)

Dojmy: Celkem rozsáhlá městská část, která se nachází v severní části Prahy.

Mapa

Památky a zajímavosti

2023-02-27
IMG_8932
IMG_8953
IMG_8928
IMG_8917
IMG_8951
IMG_8923
IMG_8941
IMG_8971
IMG_9020
IMG_9019
IMG_9032
IMG_8973
IMG_8911
992x744_72k8Nu
IMG_8997
Vrba_zapomenuta_Suchdol_1