logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Suchdol Hostinec Na Chumberku kaple sv. Václava

Suchdol - kaple

Informace

Navštíveno: 25. 2. 2022

Historie: Tuto klasicistní kapličku se zvoničkou vytvořil zdejší nájemce Brandejsova statku roku 1846 Jan Napravil. V roce 1895 byla tato kaplička z nákladu Emauzského kláštera obnovena a byl do ní umístěn oltář s malbou Madony na plechu. Během 2. světové války byl zvon z této zvoničky zkonfiskován na válečné účely, ale kupodivu se nedočkal svého zničení, a tak byl v roce 1947 zavěšen zpět a dne 21. září 1947 znovu vysvěcen ThDr. Josefem Beranem. Následně přestala být tato kaplička udržována a postupně chátrala. Malba na plechu byla kompletně zničena, a tak nebylo jasné, co vlastně na této malbě bylo. V roce 1997 bylo přistoupeno ke kompletní rekonstrukci této kapličky a byl do ní umístěn nový obraz Madony od místního autora Jana Honzy Nováčka. V této podobě se pak tato kaplička zachovala do současnosti.

Zdroj: https://historiesuchdola.cz/zvonicka/

Dojmy: Malebná kaplička, která dotváří původní náves této prastaré vsi.

Mapa

Fotografie

×