logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Suchdol Spálený mlýn zapomenutá vrba

Suchdol - Trojanův mlýn

Informace

Navštíveno: 25. 2. 2022

Historie: Trojanův mlýn je vodní mlýn v Praze 6-Suchdole, který stojí na Únětickém potoce v Tichém údolí. Vodní mlýn stojí na historické stezce, která spojovala hradiště na Levém Hradci s Pražským hradem. V místech mlýna původně zvaného „přední“ se mlelo obilí již v polovině 12. století. V letech 1125-1140 založil kanovník Zbyhněv z Únětic v místě dva mlýny; jeden z mlýnů o jednom vodním kole po dohodě s majitelem suchdolského statku tam, kde stojí Trojanův mlýn. Počátkem 13. století vlastnila Suchdol s mlýnem abatyše svatojiřského kláštera v Praze. V letech 1360-1378 byl dřevěný mlýn přestavěn na kamenný spolu se suchdolským dvorem a vsí. Majitelé dvora s mlýnem se střídali. Koncem 17. století jej spolu s dvorem vlastnil klášter emauzských benediktinů, který jej barokně rozšířil na dvě vodní kola. Během třicetileté války budovy zpustly, až roku 1713 je znám jako mlýn Jiřího Vodičky. Snad za tohoto muže byl mlýn obnoven v barokním slohu. Mlýn měl dvě vodní kola a větší nádrž pro chov ryb pro klášter. Mlynář měl povinnost semlít pro statek 52 pytlů obilí každý o váze 94 kg a pro pivovar připravit ječmen na slad. Odměnou mu byl obilný odpad a půl bečky piva z každé pivovarské várky. Ročně platil 52 zlatých za nájem mlýna, 12 zlatých za nájem 12 korců polí a luk a 50 zlatých na státních daních. Roku 1730 koupila mlýn rodina Trojanova, která jej vlastnila až do roku 1857. Václav Trojan zakoupil roku 1806 kapli svatého Václava s přilehlým hřbitovem, opravil ji a nechal znovu vysvětit. Od roku 1821 pak vlastnil hospodu u silnice. Během tohoto období i rozšiřovala klasicistně tento mlýn, čímž získal svou dodnes zachovanou podobu. Rodina se vykoupila z robotních závazků, ale dostala se do finančních potíží a majetek prodala roku 1857 Karlu Hendlovi. Nový vlastník mlýn roku 1858 rekonstruoval. V roce 1862 byl majitelem Josef Šubrt. Od roku 1870 byla při mlýně pekárna zřízená stárkem Josefem Müllerem. Dalším majitelem byl mezi lety 1877 – 1918 Jiří Taussig a po roce 1918 Jan Dvořák. Roku 1922 celou usedlost koupil hostinský Ladislav Bayerle, který mlýn zrušil a přebudoval jej na restauraci U Trojanů. Přistavěl nové pavilony a mlýnskou nádrž přestavěl na koupaliště. Další vlastník, stavitel Ing. Šašek zakoupil mlýn roku 1942 a upravil budovy na byty a jako památku na mlýn ponechal jedno vodní kolo. Další vlastník Rudolf Bauer zde dlouho nebyl a již v roce 1947 koupil areál Otta Kominík pro zemědělskou činnost. V roce 1965 zakoupil mlýn Jiří Karel, jehož rodina prodala mlýn roku 1997 rodině Pörschmanových. Mlýn má pak tuto podu: Hospodářská stavení jsou postavena na nepravidelném půdorysu písmena L. Od hlavního stavení jsou oddělena venkovním schodištěm s dřevěným zábradlím. Chlévy jsou situovány rovnoběžně s mlýnicí a od ní odděleny volným dvorkem. Budovy mají masivní zděné opěráky. Nová část mlýna postavená ve 40. letech 20. století přiléhá od jihovýchodu ke starému stavení. Východně od mlýna je situována stodola vybudovaná koncem 18. století. Stavba má v přízemí i v prvním patře šestitabulková špaletová okna. Ve mlýnici tvoří tři širší na sebe navazující šestitabulková okna prosklený pás, další tři jednoduchá okna jsou také šestitabulková. Dochovány jsou dřevěné dveře; masivní vstupní dveře do mlýnice jsou pravděpodobně replikou původních dveří z 2. poloviny 20. století. Dochovány jsou historické konstrukce a detaily a také původní dispoziční řešení interiéru v nejstarší části objektu - v historické mlýnici.

Zdroj: https://historiesuchdola.cz/trojanuv-mlyn/

Zdroj: https://www.vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/339-trojanuv-mlyn

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/trojanuv-vodni-mlyn-15726133

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Trojan%C5%AFv_ml%C3%BDn

Dojmy: Krásný mlýn, který má velmi prastarou a bohatou historii.

Mapa

Fotografie

×