logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Suchdol dům čp. 14/24 Hostinec Na Chumberku

Suchdol - hasičská zbrojnice

Informace

Navštíveno: 25. 2. 2022

Historie: Zdejší hasičský sbor byl založen již dne 15. května 1890 pro ochranu zdejších obyvatel a jejich majetku. Postupem času ale bylo potřeba zřídit hasičskou zbrojnici. Tím vznikla současná stavba, jejíž základní kámen byl položen dne 3. července 1927 a již 30. září 1928 byla slavnostně otevřena. Nakonec se tato drobná hasičská zbrojnice dočkala své obnovy, která proběhla v roce 1998.

Zdroj: Naučná tabule

Dojmy: Drobná krásná stavbička, která je hasičskou zbrojnicí… nebo alespoň byla.

Mapa

Fotografie

×