logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Suchdol bitva u Suchdola dům čp. 3/4

Suchdol - Brandejsův statek

Informace

Navštíveno: 25. 2. 2022

Historie: Brandejsův statek (také Suchdolský zámeček nebo Zámek Suchdol) je prastarý dvůr, nacházející se v centru bývalé vsi Suchdol. Panský dvůr, na jehož základech současný statek stojí, byl založen pravděpodobně v letech 950 až 970. Vznikl jako dvorec při „přemyslovské“ stezce, která spojovala Levý Hradec s nově vznikajícím střediskem na Pražském hradě. První písemná zmínka pochází z roku 1045, kdy se stal majetkem kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě. Tento řád zdejší dvůr často pronajímal, a tak někdy ve 13. století vznikla i zdejší tvrz, která se pravděpodobně nacházela někde na území tohoto dvora. V roce 1403 držel tuto tvrz Niklík z Ořecha, který ji prodal Zdeňkovi z Chýně. Během husitských válek klášter benediktinek přišel o veškerý majetek v této vsi. Roku 1429 byl Suchdol darován císařem Zikmundem do majetku purkrabího Pražského hradu Jana Kerounka Jednookého z Lomu, roku 1454 Jana Kerounek s tvrzí a vsí prodal Václavu Budovci z Budova. Po něm držel tvrz Štefan Tetour z Tetova. Buď za tohoto muže, či za Václava Budovce byl původně gotický dvůr s gotickou tvrzí renesančně přestavěn. Po smrti tohoto muže jeho synové Tobiáš, Jan a Karel prodali tuto tvrz toku 1557 Ctiborovi Služskému z Chlumu a na Tuchoměřicích. Po něm zdědil statek jeho syn Zikmund, který odkázal roku 1606 zdejší tvrz svému strýci Adamovi, jehož žena Kateřina již získala Suchdol. V této době měl dvůr půdorys písmene U a nacházel se zde také pivovar. Bohužel v průběhu třicetileté války byl tento dvůr s tvrzí a vsí vypálen. Samotná tvrz následně beze stopy zanikla, či ji pohltila jiná novější výstavba. Následně získal zdejší dvůr Jan Václav Proy z Geiselberku a Findelsteinu. Po něm zdědil tento dvůr jeho syn Kašpar, který dvůr prodal roku 1679 benediktinům z pražského Emauzského kláštera. Benediktini zde také vařili pivo. Také celý dvůr obnovily v barokním slohu a v 1. polovině 18. století zde vystavěli barokní budovu zámku. V letech 1815-1819 na statku stabilně pobýval emauzský opat Leopold Žalda, pro kterého zde byla zřízena kaple. Žalda v Suchdole také zemřel a byl pohřben na hřbitově u kaple sv. Václava. Bohužel v roce 1822 zde vypukl velký požár, během kterého uhořeli dvě dcery zdejšího správce. Mezi lety 1822 – 1824 byl pak tento dvůr opět obnoven, ale tentokrát v klasicistním slohu. Klášter pak tento dvůr pronajímal. Prvním nájemcem byl mezi lety 1830 – 1846 Jan Napravil. Pivovar byl zrušen v roce 1863. V roce 1866 statek získala do nájmu rodina Brandejsova. Statek je pojmenován po Alexandru Brandejsovi, českém statkáři a podnikateli, který zde jako nájemce v létech 1874–1899 žil a hospodařil. Brandejs byl mecenášem českých především výtvarných umělců, kteří se zde často scházeli. Z nich zde v letech 1877–1879 žil Mikoláš Aleš, který zde vytvořil cyklus 12 lunet Vlast pro Národní divadlo. Z Brandejsovy stáje pocházel hřebec Ardo, podle nějž vytvořil Josef Václav Myslbek koně pro sousoší sv. Václava na Václavském náměstí. V 70. letech 19. století, za pobytu Mikuláše Alše, zde archeolog Čeněk Rýzner, učinil své významné nálezy a dal tak základ kultuře únětické. Mezi lety 1899 – 1909 byl nájemcem tohoto dvora Jan Hanousek. Po něm pak zde byl mezi let 1910 – 1915 Alois Kolínský, kterého nahradil do roku 1923 jeho syn Alois Kolínský ml.. Posledním zdejším nájemcem byl Jan Lacina mezi lety 1923 – 1932, kdy Benediktini směnili statek s rodinou Součků. Tak se majitelem statku stal Václav Souček. Bohužel dne 11. 10 1933 postihl tento dvůr další požár, který statek značně poškodil. Ten byl ale zase opět obnoven. V roce 1935 si pronajal tento statek Karel Werba, který ale pro svůj německý původ před koncem války prchl. Mezi lety 1939 – 1941 sloužil dvůr jako občanská záložna v Poděbradech. V roce 1941 se stala majitelem statku Pražská obec a v roce 1945 se stal majitelem Státní statek Lichoceves. Díky tomu započalo období úpadku dvora spolu se zámečkem. V roce 1968 začala spravovat dvůr VŠZ, školní statek Lány a následně v roce 1995 si jej pronajala Česká zemědělská univerzita. I tak byl ale celý dvůr v době mé návštěvy ve velmi sešlém a zchátralém stavu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Brandejs%C5%AFv_statek

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/brandejsuv-statek-15726275

Zdroj: https://historiesuchdola.cz/brandejsuv-statek/

Zdroj: https://historiesuchdola.cz/tvrz/

Dojmy: Velký a velmi prastarý statek, který byl v době mé návštěvy ve velmi sešlém stavu.

Mapa

Fotografie

×