logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Kbely Klukovice

Klánovice

Informace

Městský erb:

Praha-Klanovice_CoA

Navštíveno: 16. 5. 2022

Historie: Klánovice (německy Klanowitz) jsou městská čtvrť a katastrální území v městském obvodě Praha 9, u východní hranice Prahy, bývalá osada jež byla založena roku 1878. Klánovice založil Václav Klán, původně písař soudu ve Zbraslavi a později obchodník s nemovitostmi. Pozemky na výstavbu obce zakoupil od knížete Lichtenštejna a od dvora v Jirnech v roce 1874. 22. března 1878 získal od českého místodržitelství povolení k založení osady Klánovice, která byla formálně připojena k Šestajovicím. Významným impulzem k rozvoji výstavby v této oblasti bylo zřízení železniční zastávky v roce 1883. V její blízkosti vznikla osada Kolodějské Zálesí, která byla součástí obce Koloděje. Jednání o vytvoření samostatné obce spojením Klánovic a Kolodějského Zálesí probíhalo už během první světové války. Tato změna byla povolena až po vzniku Československé republiky 27. února 1920. Významným obdobím Klánovic byla 20. a 30. léta 20. století. Už v roce 1911 zde byla postavena kaple Matky Boží, dnešní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Po roce 1920 byl realizován projekt architekta Rudolfa Utěšila, který navrhl rozsáhlou úpravu obce spojenou s výstavbou Klánovických lázní, bazénu, kolonády a restaurace s penzionem. V parku u nádraží byla odhalena bronzová socha T. G. Masaryka. V období druhé světové války zde postupně vyrostl lesní golfový areál. Investorem byl Golf Club Praha, který do Klánovic přesídlil z pražského Motola. Hřiště bylo vybudováno na pozemcích věnovaných knížetem Lichtenštejnem, na jeho stavbu přispěl mimo jiné baron František Ringhoffer. Hřiště se mělo po úplném dokončení rozkládat na ploše 86 hektarů. Provoz na šesti jamkách byl zahájen v srpnu 1938, v roce 1950 bylo dokončeno již 15 jamek. Lázeňský komplex po roce 1950 chátral, hlavní objekt byl zlikvidován v roce 1988. Také klánovický golf postihlo stalinistické nálepkování, z ideologických důvodů byl v roce 1950 Golf Club Praha zrušen a většina herních ploch rozorána a zalesněna. V roce 1974 byly Klánovice přičleněny k Praze. V lednu 1949 zřídil Zemský národní výbor v Klánovicích Státní dětský domov pro děti předškolního věku a v únoru 1949 bylo do klánovického domova přivezeno 45 dětí. V roce 1950 obdržel dětský domov do užívání dům čp. 35 (od r. 1957 sloužil jako záchytná krajská karanténa), v roce 1953 dům čp. 151. V roce 1957 byla při dětském domově založena mateřská škola (od r. 1961 s internátním provozem). V roce 1959 byl zahájen provoz zvláštního oddělení pro děti s mentálním postižením. Dne 7. prosince 1965 došlo k otevření prvních rodinných buněk z projektu experimentálního dětského domova rodinného typu pro děti od tří do patnácti let, které byly od 1. září 1969 rozděleny do 4 heterogenních skupin (skupin složených z chlapců i dívek různého věku). Nakonec byla tato obec roku 1974 připojena k Hlavnímu městu Praze, jehož je součástí do současnosti. Dle sčítání z roku 2021 zde sídlilo celkem 3 511 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1novice

Dojmy: Velmi zajímavá obec, nacházející se východně od centra, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_2004
IMG_2013
PP_Prameniště_Blatovského_potoka_(stav_-_listopad_2020)_(2)
IMG_2037