Klukovice
logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Klánovice Kobylisy

Klukovice

Informace

Navštíveno: 19. 3. 2023

Historie: Klukovice (německy Klukowitz) jsou bývalá malá vesnice, která dnes tvoří součást místní části Hlubočepy v Praze. První písemná zmínka o Klukovicích pochází z roku 1342 a je o tom, že Klukovice vlastnili Fratres de Klucowitz, resp. dvůr patřil jako léno dvorním královským šenkům (úřadu královského číšníka), jméno vsi je patrně starší a odvozené z jména majitele. Roku 1395 se stal majitelem Matěj z Klukovic. Po jeho smrti pravděpodobně připadla ves opět králi, který ji prodal panoši ze Svatého Pole. Roku 1420 ves zkonfiskovali husitští Pražané. V letech 1436–1453 ves vlastnil Chval z Očíma a na Klukovicích. V roce 1510 ji vlastnil novoměstský měšťan a konšel Mikuláš Sacerdot. Roku 1588 založil Adam II. z Hradce, nejvyšší kancléř a purkrabí, Horův mlýn (nazývaný též Dalejský nebo Klukovický), nejvýznamnější stavbu Klukovic. Majitel klukovického dvora Matěj Klukovský stavbě násilně bránil a dělníky rozehnal. Matěj Klukovský na Klukovicích je pak zmiňován v souvislosti se soudním sporem v letech 1599–1611, který vyhrál. Trosky rozestavěného mlýna koupil v roce 1604 Jan Hoffman a v roce 1617 mlýn v renesančním stylu dokončil, dodnes se zachovala patrně původní patrová budova se sgrafitem. Mlýn měl patrně dvě mlýnská kola. Po roce 1621 ves vlastnil Pavel Michna z Vacínova. Roku 1658 ji získalo do zástavy a od roku 1717 i do vlastnictví jezuitský řád. V polovině 17. století, po třicetileté válce, získali jezuité i mlýn. Ves i mlýn po válečném poškození postupně obnovili, mlýn v roce 1684 barokně přestavěli a zrušili jedno z mlýnských kol. Roku 1773 jezuité Klukovice společně s Hlubočepy prodali 20. krajskému c. k. studijnímu fondu. Za moru roku 1679 sloužil dvůr a mlýn v Klukovicích jako nemocnice pro židy (křesťané byli ošetřováni v Butovicích). Od roku 1714 spadaly Klukovice pod nově zřízenou školu v Butovicích. Farností spadaly Klukovice pod Jinonice. V roce 1781 měla ves 4 popisná čísla, a to pro mlýn, dvůr a dvě chalupy. Po roce 1785 byla postavena ještě obecní pastouška. V 19. století vlastnil ves (dvůr) soukromý vlastník, hlavní činností byla těžba dřeva. Roku 1850 v rámci zřízení obcí byly Klukovice společně se Zlíchovem začleněny do obce Hlubočepy, spolu s kterými byli připojeni roku 1922 k Praze, kam patří do současnosti.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Klukovice

Dojmy: Malá vesnička, nacházející se jihozápadně od centra, kde je pár zajímavostí.

Mapa

Fotografie

dům čp. 302 v Klukovicích
dům čp. 308 v Klukovicích
dům čp. 309 v Klukovicích
dům čp. 312 v Klukovicích
Horův mlýn v Klukovicích
pomník obětem 1. světové války v Klukovicích