logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Klukovice Koloděje

Kobylisy

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2022

Historie: Kobylisy (německy Kobilis) jsou městská čtvrť a katastrální území na severu Prahy (MČ Praha 8), sousedící s Libní (J), Ďáblicemi (S), Střížkovem (V) a Čimicemi (Z). Nejstarší osídlení dokládají nálezy hrazené osady z období mladšího eneolitu, pohřebiště z pozdního eneolitu a stopy zemědělské činnosti z doby bronzové. Z dob stěhování národů se zachovaly hroby. První písemná zmínka o obci původně zvané Kobolisy (latinsky Cobolicz) je ve formulářové listině z 15. července 1297, dle níž byla ves v dočasném držení Konráda od Kamene, staroměstského patricije německého původu. Osada byla roku 1305 dána králem Václavem II. s podílem na Vrbici ku prebendě kanovníkům pražským. Císař Zikmund odňal pak kanovníkům zdejší dvůr a zapsal jej s příslušenstvím dvěma rychtářům Nového města pražského. V polovině 16. století se tato vesnice stala součástí Libeňského panství. V 18. století bylo území dnešních Kobylis odlesněno. Kolem roku 1841 byly Kobylisy malou vesnicí obklopenou sady, poli a pastvinami, o čemž svědčí katastrální mapy. V roce 1890 Statistický přehled okresu karlínského uvádí: „Jsou zde též tři cihelny a jedna parní mlátička. Menší různá řemesla jsou zde četně zastoupena. Pamětní knihu obec nevede. Sbor dobrovolných hasičů jest jediným zdejším spolkem.“ Čimický háj byl vysázen uměle a evidován jako lesní pozemek. V Kobylisích se v 19. století a na počátku 20. století těžil a zpracovával písek, nacházela se zde i cihelna. Připomínky této činnosti se dnes dají najít v toponymech: ulice Na Pecích (v letech 1906–1925 V cihelně), Na Přesypu a Na Pískovně (Bohnice), zastávky autobusu Pískovna (dnes Čimický háj) a Písečná. V roce 1922 se tato vesnice stala součástí města Prahy. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 27 030 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kobylisy

Zdroj: https://www.prahaneznama.cz/praha-8/kobylisy/

Dojmy: Velká městská část, nacházející se severovýchodně od centra, kde je pár zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

Památný_dub_letní_u_hájovny_v_Čimickém_háji
Bohnice_-_památný_dub_letní_západně_od_hájovny_v_Čimickém_háji_(1)
Kobylisy,_Ke_koupališti_2
IMG_0454
IMG_0444
IMG_0380