logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Kobylisy hřbitovní kaple pomník obětem 2. světové války

Kobylisy - Kobyliská střelnice

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2022

Historie: Kobyliská střelnice vznikla v roce 1890 na okraji tehdejší vsi Kobylisy severně od Prahy. Zprvu sloužila pro výcvik pěchoty, pro kterou sloužila až do roku 1891. Brzy se stala střelnice také výletním místem. Vojenské kapely tu pořádaly koncerty, byla zřízena konírna a cvičila se jízda na koni. Po 1. světové válce nacvičovaly na střelnici i měšťanské sbory, Sokol a další spolky. Podle střelnice byla při svém vzniku v roce 1938 pojmenována Střelničná ulice, která vede z Kobylis směrem k Proseku. V roce 1939 začala střelnice spadat pod správu Wehrmachtu. Za druhé světové války zřídila německá správa Prahy v zadní části střelnice popraviště, přičemž na tuto práci nasadila mj. židovské pracovníky. Bývalá konírna se proměnila na poslední vězení odsouzených. Po atentátu na Heydricha v roce 1942 tu byly odvetou denně popravovány desítky mužů a žen. Zvuky výstřelů byly záměrně přehlušovány spouštěnými motory autobusů a automobilů. Od 30. května do 3. července 1942 bylo popraveno téměř 540 osob, mj. Alois Eliáš, feministka Františka Plamínková, Vladislav Vančura, Evžen Rošický, Jan Auerhan, zoolog Jaroslav Štorkán či skupina občanů Lidic. Dodatečně 4. a 5. září zde byli také zastřeleni představitelé Československé pravoslavné církve v čele s biskupem Gorazdem. Hned po konci 2. světové války v roce 1945 zde byl vztyčen dřevěný kříž. Původní popravčí špalky zde byli ponechány, ale ty již v 60. letech 20. století byli odstraněny. V 50. letech 20. století střelnice se dostala opět do správy Československé armády. Část popraviště byla používána Svazarmem a Armádním filmem. Ta toto místo přestala potřebovat, a tak byla střelnice mezi lety 1975 – 1978 upravena podle architektů Luďka Tódla a Josefa Poláka na pietní místo. V roce 1978 byla Kobyliská střelnice prohlášena za národní kulturní památku. Dnešní pietní výzdoba areálu střelnice byla dokončena roku 1975. Na místě bývalých koníren je mozaika od Martina Sladkého, opodál stojí dřevěný kříž, který byl usazen v roce 1990 jako náhrada původního. Další obnova kříže byla pro špatný stav dřeva provedena v prosinci 2007 novým. Dále zde byla usazena plastika plačící ženy od Miloše Zeta. Naproti jedinému vchodu do areálu skrz val jsou do desky vytesány verše Miroslava Floriana. ZASTAV SE NA CHVÍLI KREV NAŠE VSTOUPILA DO TÉTO ZEMĚ ALE MY ZNOVU SE VZPŘÍMILI V české literatuře vypodobnila popravy na Kobyliské střelnici Marie Pujmanová na osudu jedné z fiktivních postav románu Život proti smrti. Od března 2015 do dubna 2016 byl areál uzavřen a prošel rekonstrukcí, v jejímž rámci byly odstraněny náletové dřeviny, odkryty a zrekonstruovány terčové střelecké jámy včetně terčových mechanismů, původní rozbitá trachytová dlažba byla vyměněna za novou, která pochází ze stejného lomu. Byly instalovány přípojky vody a elektřiny pro závlahový a kamerový systém, zavedeno nové osvětlení a provedeny i další opravy a restaurační práce. Celkové náklady dosáhly přibližně 13 milionů korun. Slavnostně znovuotevřen byl za účasti ministra obrany a představitelů městské části v pondělí 25. dubna 2016.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kobylisk%C3%A1_st%C5%99elnice

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kobyliska-strelnice-pamatnik-protifasistickeho-odboje-12849530

Dojmy: Velmi zajímavé místo, které je němým pomníkem tragických poprav.

Mapa

Fotografie

×