logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Kobylisy Kolovraty

Koloděje

Informace

Městský erb:

Praha-Kolodeje_CoA

Navštíveno: 20. 3. 2023

Historie: Koloděje (německy Kolodei) jsou bývalá obec, nyní městská čtvrť a katastrální území Prahy, tvořící území městské části Praha-Koloděje. Počátky Koloděj jsou spojovány se vznikem nové cesty z Prahy na východ (moravské cesty) po opevnění Starého Města pražského po roce 1230, v době Václava I. Bylo zde jedno z mála míst vhodných pro přechod Rokytky. Ves měla název podle kolodějů, tedy kolářů, kteří se usadili u brodu a živili se opravami vozů. Od brodu vedla cesta dále na východ několika paralelními vyježděnými úvozy do kopce. Nejstarší dochovaná zmínka o tvrzi v Kolodějích je z roku 1346. Osada je pravděpodobně starší. Funkci hlavní cesty však brzy (není přesně známo kdy) převzala silnice přes Běchovice a Úvaly (tzv. českobrodská, vídeňská, jihlavská, kolínská), které tehdy také patřila do kolodějského panství. V soupise Kouřimského kraje z roku 1654 jsou Koloděje označeny jako panství náležící panovníkovi. Les Vidrholec zasahoval ještě v 17. století až ke Kolodějům a patřil k jejich panství. Celá oblast byla po staletí ohrožována lapky a loupežníky a stala se tím příslovečnou. Již roku 1142 nechal kníže Vladislav po svém nastoupení na trůn les od loupežníků vyčistit. Katovské a soudní knihy okolních měst od 16. století obsahují množství záznamů o popravách lupičů z Vidrholce, mnozí odsouzení měli za sebou několik desítek loupeží. V 16. a 17. století musel majitel panství na příkaz komorního soudu stromy a křoviny na dostřel od císařské silnice z bezpečnostních důvodů vysekávat. Tuto historickou etapu zakončila až výstavba železnice v letech 1840–1845. V období kolem 17. století měla ves faru, 11 poddanských usedlostí, jeden ovčín a jeden mlýn. Na počátku 18. století v souvislosti s přestavbou zámku byla přirozená sídelní struktura vsi ovlivněna záměrnými přestavbami, které umožnily zahuštění zástavby. Během 18. století vzniklo v obci dalších 10 poddanských hospodářských usedlostí, zčásti i dělením původních, počet domů se tak zvýšil na 30. Tento trend pokračoval i v 19. století. Roku 1797 byly postaveny dřevěné chalupy v dolní části Kuťat. V roce 1806 zde byl vystavěn kostel Povýšení svatého Kříže. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato vesnice stala Samostatnou obcí. Ve 20. století se jádro obce přemístilo do horní části obce, s jejímž rozvojem počítala již přestavba na počátku 18. století. V roce 1974 byly Koloděje připojeny k hlavnímu městu Praze. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 1 626 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kolod%C4%9Bje

Dojmy: Vesnická městská část, nacházející se jihovýchodně od centra, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Fotografie

Dub Karel v Kolodějích
dům čp. 4/11 v Kolodějích
dům čp. 8/1 v Kolodějích
dům čp. 29/17 v Kolodějích
dům čp. 43/8 v Kolodějích
dům čp. 69/24 v Kolodějích
kostel Povýšení sv. Kříže v Kolodějích
krucifix v Kolodějích
Panský dvůr v Kolodějích
pomník obětem 1. a 2. světové války v Kolodějích
socha sv. Floriána v Kolodějích
socha sv. Jana Nepomuckého v Kolodějích
zámek Koloděje v Kolodějích
zimní Jízdárna v Kolodějích