logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Letňany Libeň

Lhotka

Informace

Navštíveno: 20. 1. 2022

Historie: Lhotka (německy Lhotka) je městská čtvrť a katastrální území Prahy spadající do městské části Praha 4 i městského obvodu Praha 4. Původní vesnice Lhotka se nedochovala. Její jádro se rozkládalo na křižovatce ulic Lhotecká, U Kamýku a Mariánská, převážně v moderním katastrálním území Kamýk. První písemná zmínka o Lhotce pochází z roku 1368. Stával zde Lhotecký dvůr čp.1 (vjezdová brána z 1. poloviny 18. století), který podlehl asanaci roku 1980. Lhotka je nyní především vilová a sídlištní čtvrť. Sestává ze dvou prakticky oddělených částí. Západní se rozkládá kolem koupaliště Lhotka a zahrnuje i přilehlou část sídliště Novodvorská. Většina sídliště Novodvorská včetně nákupního centra Novodvorská Plaza se však nachází na území Braníka. Východní část Lhotky zahrnuje především vilovou kolonii Tempo obklopenou sídlištěm Krč, sídlištěm Novodvorská a sídlištěm Lhotka. V této kolonii rodinných domků z 30. let 20. století, nazvané podle stavebního družstva Tempo, které ho v té době začalo stavět, se nachází několik architektonicky cenných domů, např. secesní Villa Voyta, v současnosti přeměněná na luxusní hotel. Tato část Lhotky byla však v 70. letech 20. století necitlivě doplněna několika panelovými domy. Působí zde Tělocvičná jednota Sokol Lhotka (zal. 1938), na jejímž hřišti a v klubovnách se scházejí také skauti z 66. oddílu. Jižně od této kolonie se na místě původně zemědělské usedlosti nacházejí kancelářské budovy již výše zmíněných „Nových Dvorů“. Vlastní sídliště Lhotka se však nachází mimo území Lhotky – leží na katastru Kamýk. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 5 692 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Lhotka_(Praha)

Dojmy: Svou rozlohou menší městská čtvrť nacházející se jižně od centra, kde jsou dvě zajímavosti.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_7983
IMG_7981