logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Lahovice Lhotka

Letňany

Informace

Navštíveno: 27. 2. 2022

Historie: Letňany (německy Letnian) jsou městská čtvrť a katastrální území Prahy, které jako jediné tvoří území městské části Praha 18 (do roku 2001 Praha-Letňany). Leží v městském obvodě Praha 9 na okraji Polabské nížiny v blízkosti tzv. Pražského zlomu. První samostatná zmínka o tehdy samostatné vesnici pochází z roku 1347, kdy se uvádí založení poplužního dvora „Wesz Letniany“ pražským měšťanem Mikulášem Velflínem od Věže zřejmě kolem roku 1307. Podle jedné z hypotéz ji založili migranti z Letné, která opakovaně trpěla nájezdy vojsk obléhajících Prahu. Ves měnila majitele, krátce byla i v držení Valdštejnů. Roku 1651 se staly součástí vinořského panství, které patřilo rodu Černínů z Chudenic. Josef Záruba, tehdejší starosta, založil sbor dobrovolných hasičů. Obcí se staly se zavedením obecního zřízení v roce 1850, školou a kostelem v té době spadaly pod Čakovice. V roce 1904 se v Letňanech narodil pozdější komunistický prezident Antonín Novotný. Výrazný rozvoj Letňan je spojen s rokem 1925, kdy se sem z Kbel přestěhovala vojenská továrna na letadla Letov a spolu s tím zde vzniklo i jedno z nejvýznamnějších československých letišť. V roce 1927 zde vzniká civilní část Vojenského leteckého ústavu studijního (dnes známého jako Výzkumný a zkušební letecký ústav), v roce 1931 přichází další letecká továrna, Avia a nakonec letecká divize koncernu ČKD. Po komunistickém puči v roce 1948, postupně dochází k úpadku leteckých výrobců, a převrat v roce 1989 pak znamenal konec i posledního přeživšího leteckého výrobce – společnosti Letov. Ze vší slávy první poloviny dvacátého století tak do dnešních dnů zůstal jen Výzkumný a zkušební letecký ústav a samotné letiště, které v roce 2007 získala britská investiční společnost. Po sametové revoluci sice nastal v letecké výrobě útlum, zároveň ale nastal rozvoj v oblasti služeb – na západním okraji čtvrti vyrostly hypermarkety Tesco, Lidl a Globus. Zákonem č. 111/1967 Sb. o hlavním městě Praze byly k 1. lednu 1968 připojeny ke Praze, do obvodu Praha 9, k němuž patří dosud. V 70. a 80. letech zde bylo vybudováno sídliště panelových domů, které nahradilo velkou část starých Letňan. Při připojení k Praze zůstal zachován zdejší místní národní výbor, ten byl po Sametové revoluci transformován na místní úřad. Se zavedením městských částí v Praze s účinností od 24. listopadu 1990 se Letňany pod názvem Praha-Letňany staly jednou z 56 (později 57) městských částí Prahy. Její úřad měl část pravomocí (např. stavební úřad, živnostenský odbor) i pro obvod MÚ Praha-Čakovice. Se správní reformou Prahy od 1. července 2001, kdy byly místní úřady a obvodní úřady přejmenovány na úřady městské části, byly Letňany jako samosprávná městská část přejmenovány na Prahu 18. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 21 702 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Let%C5%88any

Dojmy: Velká městská část, nacházející se severovýchodně od centra, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_0746
IMG_0747
IMG_0760
IMG_0751
IMG_0753
IMG_0764
NPP_Letiste_Letnany
IMG_0755