logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Hlubočepy Holešovice

Hodkovičky

Informace

Navštíveno: 21. 5. 2021

Historie: Hodkovičky (německy Klein Hodowitz) jsou městská čtvrť a katastrální území v Praze o rozloze 208 ha. Kdy přesně byla tato vesnice založena bohužel nevíme. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1245, kdy patřila Vyšehradskému kanovníkovi. Téhož roku král Václav I. toto zrušil a ves se stala majetkem Vyšehradské kapituly. Později byla tato ves zastavována Mikuláši Coltrovi a v roce 1368 byla pronajata kanovníkovi Janovi. V této době pochází první zmínka o zdejší vodní tvrzi, kdy je uvedeno, že se zde nacházel „dvůr ohrazený zdí a uprostřed dvora stála kamenná věž.“ Tato tvrz pravděpodobně stála na ostrově rybníka, který se nacházel mezi Vltavou a ulicí v Hodkovičkách. V roce 1420 zabrali tuto ves Pražané a vesnice se stala majetkem mincmistra Jakuba Všeruba. Následně se vesnice stala majetkem Nového Města Pražského a v roce 1432 se majitelem stal Jan Chrast. V roce 1437 zapsal tuto ves císař Zikmund Mikulášovi z Tuhance, který byl maršálem královny Žofie. Následně však tato ves opět připadla do majetku Vyšehradské kapituly. Ta zdejší ves s dvorem postoupila Václavovi z Modřan a jeho synu Augustinovi. Oba muži však brzy zemřeli, a tak vdova po Augustinovi prodala zdejší dvůr svému švagru za 100 kop grošů. Neznámo kdy se tato ves opět stala majetkem Nového Města Pražského, ze kterého v roce 1547 se majiteli vsi stal Novoměstský špitál sv. Bartoloměje. V roce 1584 postoupil ves císař Rudolf II. Z této doby se také dozvídáme že zdejší poplužní dvůr, snad ještě se stojící tvrzí je pustý. Po třicetileté války došlo ke sčítání škod a z této doby se tak dozvídáme, že zde bylo pouze 8 stavení a to 4 selské usedlosti a 4 chalupy. Kdy tak zanikla zdejší tvrz nevíme, je možné že se tak stalo během husitských válek, či během třicetileté války. Možné však je že zanikla i někdy mezi těmito obdobími. V 18. století se tato vesnice stala součástí statku Horní Krč, kterou vlastnil špitál sv. Bartoloměje. Součástí tohoto statku byla ves až do roku 1831, kdy ji zakoupil rytíř Karel Půlpán z Feldštejna. V této době zde pak stálo 1843 domů a žilo zde jen 122 lidí. V souvislosti s připojením tohoto území k Praze (jako součásti Prahy XV) v roce 1922 byla k Hodkovičkám připojena část území Modřan, zvaná Zátiší. Celé toto území mělo necelých 1200 obyvatel se 127 domy. Tato ves díky svému rázu se stala oblíbeným výletním místem, kterým byly po velkou části 20. století. K velké změně došlo v průběhu 2. poloviny 20. století, kdy byla velká část původní vsi zbořena včetně vysušení zdejšího rybníka pro výstavbu silnice a dalších staveb. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 3 956 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hodkovi%C4%8Dky

Zdroj: http://bydlenivhodkovickach.cz/historie/

Dojmy: Dříve velmi malebná městská část, nacházející se jižně od centra Prahy.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_3801
IMG_3805