logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Hodkovičky Vila Antonína Hořovského

Hodkovičky - kaple sv. Bartoloměje

Informace

Navštíveno: 21. 5. 2021

Historie: Tato drobná kaplička byla postavena v klasicistním slohu někdy v průběhu 2. třetiny 19. století, jelikož na mapě katastru z let 1824 – 1843 ještě není zachycena, ale na úpravách mapy z roku 1874 již zachycena je. Kaple se nacházela na místě, které by se tehdy dalo nazvat návsí. Východně od ní byl asi 50 m vzdálený rybník podkovovitého tvaru, kde se nacházel původní středověký dvůr, jež držel špitál sv. Bartoloměje. Od tohoto pochází také zasvěcení této kaple. Kaple byla v roce 1890 zasažena povodní, na což poukazuje jeden z letopočtů na kapli, který je milně udáván jako rok výstavby kaple. Spíše se jedná o rok opravy kaple. V průběhu 2. poloviny 20. století přestala kaple být udržována a postupně chátrala. Vnitřní zařízení bylo buď rozkradeno či zničeno. Nakonec byla kaple opět poškozena velkou povodní, která tentokrát proběhla v roce 2002. Nakonec se však kaple dočkala svého restaurování, které proběhlo někdy v 1. dvacetiletí 21. století.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kaple-sv-bartolomeje-19816949

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9ho_Bartolom%C4%9Bje_(Hodkovi%C4%8Dky)

Zdroj: https://www.hrady.cz/kaple-sv-bartolomeje

Dojmy: Malebná kaplička, která je poslední připomínkou zdejší historické vsi, jejíž tvář do současnosti bohužel nepřežila.

Mapa

Fotografie

×