logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Hodkovičky kaple sv. Bartoloměje

Hodkovičky - Vila Antonína Hořovského

Informace

Navštíveno: 21. 5. 2021

Historie: Vila Antonína Hořovského je rodinný dům v Praze 4-Hodkovičkách, který stojí na svažité parcele v ulici Na Lysinách. Rondokubistickou vilu z roku 1921 projektoval architekt Pavel Janák ve spolupráci s malířem Františkem Kyselou, autorem vnitřní i vnější výzdoby. Postavil ji pro obchodníka s oděvy pro pány a hochy ve Spálené ulici a ředitele Žlutých lázní Antonína Hořovského. V roce 1940 stavitel Louda vybudoval na pozemku na místě staršího objektu samostatně stojící domek správce s rondokubistickými prvky (č.p. 271). Vila má na jihozápadní straně půlkruhovou apsidu zakončenou balkonem s balustrádou, nad kterou se nachází mozaika. Mozaika s motivem „Pár v kroji na koních“ byla při výstavbě instalována na štítu ve výšce přibližně 9 metrů nad zemí. Její rozměry jsou: výška 0,8 metru a šířka 1,5 metru. V bezprostřední blízkosti mozaiky je fasáda silně poškozena, vykazuje praskliny a výraznou ztrátu stavebního materiálu. Jihozápadní nároží domu je proskleno velkými okny s obloukem umístěnými mezi polosloupy. Fasáda obrácená do ulice nese letopočet doby výstavby 1921. Zahradu architektonicky rozčleňují opěrné zídky, schodiště a balustrády, neomítaná trojgaráž a také zahradní domek se skleníkem. Stavbu charakterizuje výrazná barevnost interiéru, dekorativní výmalba stěn ve vstupní hale, schodiště s vyřezávaný stropem a vitráže v oknech. Původní nábytek navržený architektem Janákem se nedochoval a je znám pouze z dobových fotografií.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vila_Anton%C3%ADna_Ho%C5%99ovsk%C3%A9ho

Dojmy: Zajímavá vila, která byla bohužel v době mé návštěvy ve velmi sešlém stavu.

Mapa

Fotografie

×