logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Zbraslav Zlíchov

Zličín

Informace

Městský erb:

Praha-Zličín_znak

Navštíveno: 25. 2. 2022

Historie: Zličín (německy Slitschin) je městská čtvrť a katastrální území na západě Prahy, na severozápadním okraji městského obvodu Praha 5, o rozloze 317,61 ha. Tvoří severovýchodní část městské části Praha-Zličín. Kdy přesně byla tato tehdy vesnice založena nevíme. První písemná zmínka o této vsi údajně pochází z listiny ze dne 18. října 1045, kdy byla tato ves darována knížetem Břetislavem I. Břevnovskému klášteru. Tato listina je ale pravděpodobně falzum ze 13. století. Další písemná zmínka o této vsi pochází ze dne 12. března 1404, kdy Břevnovský klášter prodal tuto ves měšťanu Mauriciovi z Prahy správci Zemských Desek. Bohužel další informace jsem o této vsi nenašel. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato ves stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do roku 1968, kdy získala obec hranici s Prahou, když byly k Praze přičleněny sousední Řepy. Díky blízkosti ku Praze a silnici z metropole do Plzně, která východní částí Zličína procházela, se začala rozvíjet nová zástavba, hlavně tedy východně od původní obce; postavily se rodinné domy a později i sídliště. Obě obce se staly součástí Prahy v roce 1974, v souvislosti s jejím zatím posledním a zatím největším rozšířením. Převažujícím typem zástavby jsou zde rodinné domky, ale také i jedno malé sídliště, ve své době vybudované pro potřeby armády. Tato celá zastavěná oblast je ohraničená průmyslovými závody, při připojení ku Praze bylo totiž rozhodnuto, že Zličín se stane podobně jako v té době Malešice průmyslovou oblastí. Využity byly volné plochy jižně a severovýchodně od zastavěné oblasti. V roce 1990 se Zličín stal součástí městské části Praha-Zličín. V 90. letech došlo k rozvoji na rozhraní Zličína a Třebonic spolu s výstavbou metra. Původně se zde mělo nacházet pouze depo a linka B měla vést právě do Třebonic; tyto plány však byly nakonec přepracovány a nejmladší linka pražské podzemní dráhy byla ukončena právě zde. Kromě stanice vznikl i přestupní terminál pro příměstské autobusy; později se začala rozvíjet i nákupní zóna. Ke konci prvního desetiletí 21. století se začala opět rozvíjet také i bytová zástavba, a to v místech nedaleko od nejstarších částí Zličína. Nové projekty znamenaly výstavbu několikapatrových městských domů přímo na zelené louce. V létech 2005 až 2008 proběhl archeologický výzkum v Praze-Zličíně, v poloze Za novou silnicí. Během výzkumu byly postupně prozkoumány a zdokumentovány tři hlavní komponenty, které se v této lokalitě podařilo objevit: palisádou ohrazené neolitické sídliště, pravěká cesta a především kompletní pohřebiště vinařické skupiny z doby stěhování národů. Dosud bylo odkryto 177 kosterních hrobů. Jde o největší prozkoumané kosterní pohřebiště v Čechách a jedno z největších pohřebišť ve střední Evropě datované do období druhé a třetí třetiny pátého století. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 7 579 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zli%C4%8D%C3%ADn

Zdroj: https://www.mczlicin.cz/z-historie/d-1001/p1=2655

Dojmy: Velká městská část, nacházející se západně od centra, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_8294
IMG_8310
IMG_8301
IMG_8304
IMG_8318