Zlíchov
logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Zličín Žižkov

Zlíchov

Informace

Navštíveno: 19. 3. 2023

Historie: Zlíchov (německy Slichow) je malá pražská čtvrť jihozápadně od centra na levém břehu řeky Vltavy, na východě pražské městské části a městského obvodu Praha 5. Dnešní název Zlíchova pochází z dnes již zapomenutého názvu Zlechův dvůr. Zlíchov je spolu s Hlubočepy nejstarším známým osídlením na tomto katastrálním území. Kdy přesně byla tato tehdy vesnice založená nevíme. Jisté je že ve 14. století ji získal nejvyšší písař Štěpán z Tetína. Tento muž někdy v polovině 70. let 14. století prodal tuto ves Kartouzskému klášteru. Tomuto klášteru byla ves roku 1420 během husitských nepokojů zkonfiskována a ještě téhož roku byla vypálena Zikmundovým vojskem. Staré město Pražské si tuto ves udrželo až do roku 1570, kdy ji koupil Jan Kutovec z Úrazu, čímž připojil tuto ves k Hlubočepskému panství. V letech 1622 – 1623 koupil tuto ves spolu s Hlubočepy císařský rada Pavel Michna z Vacínova. Tímto krokem byla tato ves definitivně spojena s Hlubočepy, jehož majiteli se následně roku 1717 stal jezuitský řád. Po zrušení tohoto řádu se majitelem vsi stal studijní fond, odkud ji koupil roku 1790 hrabě František A. Desfourse. Krátce tuto ves držel Garbriel z Trautmannsdorfu-Wintersberku, ale již v roce 1822, ji opět získal František Desfourse. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato ves stala součástí obce Hlubočepy, spolu s kterou byla roku 1922 připojena trvale k městu Praha.

Zdroj: hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - František Holec

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zl%C3%ADchov

Dojmy: Malá městská čtvrť, nacházející se jižně od centra, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Fotografie

dům čp. 18 ve Zlíchově
kostel sv. Filipa a Štěpána ve Zlíchově
pomník obětem 2. světové války ve Zlíchově
PP Pod Žvahovem ve Zlíchově
sloup se sochou Panny Marie ve Zlíchově
socha sv. Jana Nepomuckého ve Zlíchově
základní škola ve Zlíchově
zámeček Patricie ve Zlíchově
zámeček Slovanka ve Zlíchově