logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Vyšehrad Záběhlice

Zadní Kopanina

Informace

Navštíveno: 26. 8. 2022

Historie: Zadní Kopanina (německy Hinter Kopanin) je městská čtvrť a katastrální území v rámci hlavního města Prahy. Kdy přesně byla tato ves založena nevíme. Jisté ale je že první písemná zmínka o ní pochází z roku 1350, kdy je zmiňována v majetku kláštera sv. Anny na Malé Straně. V roce 1421 byla tato ves Pražany v rámci husitských válek zkonfiskována a stala se majetkem pro nás neznámého Pražského měšťana. Majitelé této vsi se následně střídali, a vždy byli z řad Pražských měšťanů. Praha o tento statek přišla díky protihabsburskému povstání, které proběhlo mezi lety 1546 – 1547. Po tomto činu jim byla ves roku 1547 zkonfiskována a darována Isaiáši Velíkovi, který tou dobou držel přední kopaninu. Tento muž posléze o tuto ves přišel a císař Maxmilián II. ji daroval roku 1572 řádu Jezuitů. Tento řád v roce 1669 zakoupil zbytek Zadní Kopaniny, kterou držel Norbert Michna a připojili ji k Tuchoměřickému panství, kam patřila tato ves až do zrušení patrimoniální správy. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se tato ves stala součástí obce Ořech. Již v roce 1921 se osamostatnila a stala se samostatnou obcí. V roce 1961 o svou samostatnost ale přišla a stala se součástí Řeporyjí, spolu s kterými byla v roce 1974 připojena k Hl. m. Praze, kam spadá do současnosti. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 123 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zadn%C3%AD_Kopanina

Zdroj: https://www.prahareporyje.cz/mestska-cast/historie-praha-reporyje#6

Dojmy: Malá městská čtvrť, nacházející se jihozápadně od centra, kde je pár zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

Maškův mlýn nacházející se v Zadní Kopanině na Radotínském potoce
Přírodní památka Zmrzlík, nacházející se na území Zadní Kopaniny.
Přírodní rezervace Radotínské údolí, nacházející se na území Zadní Kopaniny.