Záběhlice
logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Zadní Kopanina Zbraslav

Záběhlice

Informace

Navštíveno: 19. 3. 2023

Historie: Záběhlice (německy Sabechlitz) jsou městská čtvrť a katastrální území při toku Botiče na jihovýchodě Prahy. Původ názvu není spolehlivě doložen. Některé teorie předpokládají, že se v Záběhlicích usídlovali zběhlí poddaní nebo jiní lidé, kteří zde hledali bezpečí, jiní hledají původ v zabíhání cest v meandrech Botiče i na svažitém terénu kopce Homole. První zmínka o Záběhlicích je v zakládací listině vyšehradské kapituly datované 1088. Části území Záběhlic vlastnili i klášter sv. Jiří na Pražském hradě, čeští králové a pražští měšťané. Románský kostel Narození Panny Marie stojí v někdejší královské části. Ve 14. století byly v Záběhlicích dvě tvrze, tvrz litomyšlského biskupa, z níž později vznikl Záběhlický zámek, a tvrz Václava IV. uprostřed dnešního Hamerského rybníka. V letech 1407 a 1408 zde král osobně pobýval. Z roku 1432 je první zmínka o mlýnu, později nazývaném Hutě. Za husitských bouří zabavili zdejší církevní i královské majetky Pražané, kteří je přidělili Novému městu pražskému. V 15. století se Záběhlice opakovaně staly shromaždištěm vojsk před bitvami. Vlastníci Záběhlic se mnohokrát měnili, v letech 1436–1459 vlastnil Záběhlice Mikuláš Zajíc z Házmburka. V 17. století, kdy Záběhlice patřily do Kouřimského kraje, zde byly při sčítání kromě statku knížete Lažanského čtyři grunty sedláků a sedm usedlostí chalupníků, v roce 1719 se uvádí patnáct usedlostí. V roce 1788 soupis zaznamenal 55 domovních čísel, z toho dvacet selských usedlostí. Číslo popisné 1 měl mlýn, v obci byla i hospoda, kovárna a zámecký pivovar. V roce 1813 svobodný pán Jakub Wimmer připojil ke vsi osadu Roztyly. Od roku 1841 do konce století vlastnil vesnici Karel Korb, rytíř z Weidenheimu, od roku 1879 ministr a moravský místodržitel. V této době se ale samotná ves stala samostatnou obcí. K tomuto došlo v polovině 19. století po zrušení patrimoniální správy. Po léta první republiky vlastnil dvůr a zámek Václav Černý. V té době Záběhlice patřily do politického okresu vinohradského. V roce 1907 bylo v Záběhlicích 145 domů a 1368 obyvatel. V roce 1922 se tato samostatná obec připojila k Hl. m. Praze, jehož součástí se stala a postupně ji prostoupila moderní zástavba. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 35 228 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1b%C4%9Bhlice

Dojmy: Velká městská část, nacházející se přibližně východně od centra, kde je řada zajímavostí.

Mapa

Fotografie

dub letní v Záběhlicích
dům čp. 13/96 v Záběhlicích
dům čp. 135/2 v Záběhlicích
dům čp. 233/15 v Záběhlicích
kaple v Záběhlicích
kostel Narození Panny Marie v Záběhlicích
kostel sv. Anežky České v Záběhlicích
pomník obětem 1. světové války v Záběhlicích
tvrz Václava IV. v Záběhlicích
usedlost na Vinobraní v Záběhlicích
vila čp. 28/127 v Záběhlicích
zámek Záběhlice v Záběhlicích