logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Dejvice Dolní Chabry

Dolní Černošice

Informace

Navštíveno: 22. 8. 2020

Historie: Dolní Černošice jsou vesnice a základní sídelní jednotka v evidenční a katastrální části Lipence hlavního města Prahy, v městské části Praha-Lipence v městském obvodu Praha 5. Nejstarší zmínka o Černošicích pochází z roku 999, kdy ji daroval kníže Boleslav II. ostrovskému klášteru u Davle. První jistá písemná zmínka o Černošicích pochází z roku 1115, kdy držel tuto ves klášter v Kladrubech. V roce 1239 je získal biskup Jan III. z Dražic, kterého roku 1268 vystřídal v držení král Přemysl Otakar II. V roce 1292 daroval tuto ves král Václav II. nově založenému klášteru ve Zbraslavi. První písemná zmínka o Dolních Černošicích jako samostatné vsi pochází z roku 1304, kdy se jmenuje Malé Černošice. V roce 1350 je pak zmíněna již ves Dolní Černošice. V roce 1422 získal tuto ves Pešík Předbor, kdy následně se majitelé střídali. V roce 1455 je získal Jan Krský z Nasetic, který vrátil tuto ves Zbraslavskému klášteru. Klášter ves držel až do roku 1785, kdy byl Josefovskou reformou zrušen. Následně držel ves náboženský fond, od kterého ji koupil kníže Bedřich Öettingen-Wallerstein, jehož rod držel ves až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století. V této době se tato ves stala samostatnou obcí. Horní a Dolní Černošice tvořily jednu obec od roku 1864. Roku 1920 byly odděleny. Po válce došlo roku 1950 opět ke sloučení obcí Horní a Dolní Černošice a zároveň byly připojeny Dolní Mokropsy. Roku 1969 získaly celé Černošice status města. Roku 1974 byly Dolní Černošice od města Černošice odděleny a připojeny k Lipencům, které byly současně připojeny k hlavnímu městu Praze do městského obvodu Praha 5. Lipence si dodnes uchovaly vlastní samosprávu jako městská část.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_%C4%8Cerno%C5%A1ice

Zdroj: https://www.mestocernosice.cz/mesto/o-meste/historie-mesta/

Dojmy: Dříve samostatná obec, nyní součást městské části Lipence.

Mapa

Památky a zajímavosti

Blukský mlýn nacházející se v Dolních Černošicích
Boží muka nacházející se v Dolních Černošicích
dům čp. 424 nacházející se v Dolních Černošicích
dům čp. 440 nacházející se v Dolních Černošicích
Husův balvan nacházející se v Dolních Černošicích
tvrz Bluk a hrad Kazín nacházející se v Dolních Černošicích