logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Čimice Dolní Černošice

Dejvice

Informace

Navštíveno: 18. 1. 2022

Historie: Dejvice (německy Dejwitz) jsou městská čtvrť a katastrální území v pražské městské části Praha 6, rozkládající se severně od Pražského hradu. První zmínky o Dejvicích jsou z roku 1088, tehdy se jednalo o ves ležící na svazích pod dnešní Horní Šárkou - Dejvice jsou uvedeny v zakládací listině Vyšehradské kapituly. Král Vratislav II. v ní daruje ves kostelu svatého Petra a Pavla na Vyšehradě: „Degnicih de terra ad II aratra cum tomariis Bogdan, Premii.“ (Dehnických pozemků na dva pluhy se soustružníky Bohdanem a Přemilem.) Nároky z této listiny byly potvrzeny králem Přemyslem Otakarem I. v roce 1222. V té době nesla ves název Degnici, díky hláskovému vývoji se jméno později změnilo na Dehnice a posléze vlivem lidové etymologie se název v 19. století změnil na Dejvice, úředně byla tato verze jména zanesena v roce 1886. Původ jména bývá vysvětlován několika způsoby – jedna možnost je, že jméno má patronymický původ odkazující na potomky Dehnovy, podle další verze bylo jméno odvozeno od místní výroby dehtu, ale existuje také varianta, která vysvětluje původ jména z osobního jména „dehna“ – zlý duch, démon či ďábel, podle toho, že původní obyvatelé údajně ohrožovali sousedy a pocestné. Další písemné zmínky o Dejvicích pocházejí z roku 1320, kdy získalo purkrabskou část Dejvic Svatovítské proboštství směnou s Janem Lucemburským. Menší část však i nadále zůstala v majetku Vyšehradské kapituly. Centrum původní vsi Dejvice se nalézalo kolem Proboštského dvora (dnešní ulice Proboštská). V této době zde byl vrchnostenský dvůr o jednom popluží – tyto pozemky byly osvobozeny od platů a břemen. Dále zde byl manský dvorec a čtyři selské usedlosti. Majitelé usedlostí museli pracovat tři dny v týdnu na vrchnostenském majetku. Kromě toho se tu nacházelo ještě několik chalup včetně kovárny a malé dvorce, které do roku 1325 vlastnil jakýsi Gothard. Druhá osada na území Dejvic ležela v oblasti dnešní Šárky a nazývala se Újezdec či Újezd v Šárce. Písemně je tato osada doložena v roce 1334. Již během 14. století se jméno osady změnilo na „Šárka“. Na jižních svazích Šárky se pak nalézaly dva vrchnostenské dvory, selský dvůr a pravděpodobně od roku 971 se zde také nacházel kostelík svatého Matěje. Původně patřil k Dejvicím pouze pravý břeh Šáreckého potoka, zatímco levý břeh patřil k Lysolajím. Změna nastala až v roce 1784. Od druhé poloviny 14. století nevedli již dvorec probošti, ale pronajímali ho svým panošům, mezi jejich povinnosti patřilo taktéž vařit proboštovi pivo. S ohledem na velikost pozemků uvažoval Karel IV. původně o tom, že Nové Město pražské založí právě na území Dehnic. V době pohusitské byly Dejvice soukromým majetkem, od roku 1594 patřily úřadu nejvyššího komorníka. Od roku 1790 byly Dejvice opět částečně v držení svatovítského probošta. Během třicetileté války byl vlastní Proboštský dvůr výrazně poničen, ale brzy byl opraven. V 60. letech 17. století zde byl založen i pivovar a dvůr byl centrem správy všech proboštských statků v okolí Prahy. Na konci 18. století byl dvůr rozšířen o další velký dvůr a v roce 1872 byla ke statku připojena i nedaleká usedlost Hadovka. První městská zástavba v Dejvicích vznikla ještě před 1. světovou válkou v okolí nádraží Bruska. Historie moderních Dejvic jakožto městské čtvrti začíná ve 20. letech minulého století. Součástí hlavního města se staly vznikem Velké Prahy k 1. lednu 1922. V této době byla celá čtvrť i s jejím centrem, Vítězným náměstím, postavena najednou podle moderního urbanistického plánu architekta Antonína Engela. Zavedena byla tramvajová doprava, těsně před druhovu světovou válkou i trolejbusová. Další výstavba se z Vítězného náměstí postupně posouvala na sever. V těchto místech byl také po válce postaven hotel International reprezentující socialistický realismus. V roce 1978 sem byla zavedena linka A metra (tehdy konečná stanice Leninova, dnes Dejvická), vznikla také dnešní moderní silnice Evropská (tehdy Leninova) spojující letiště s centrem Prahy, a to přestavbou několika původních ulic (například Kladenské).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Dejvice

Dojmy: Rozsáhlá městská část, nacházející se severozápadně od centra Prahy, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_6934
Šárka,_Dubový_mlýn
IMG_7301
IMG_7529
IMG_7459
IMG_7469
IMG_7449
IMG_7495
IMG_7494
IMG_7492
IMG_7302
IMG_7309
IMG_7294
IMG_7517
IMG_7623
IMG_7364
IMG_7398
IMG_7349
IMG_6924
Praha,_Dejvice,_Jehněčí_dvůr_04
IMG_7562
IMG_7219
IMG_7314
IMG_7240
IMG_7252
IMG_7282
IMG_6941
IMG_7634
IMG_7508
IMG_6989
IMG_7629
IMG_7503
IMG_7324
2023-02-03
IMG_7633
IMG_7477
IMG_7568
IMG_6228
Spodní_louka_Dolní_Šárka
IMG_7583
IMG_7542
IMG_7276
IMG_6996
IMG_7551
IMG_7592
Usedlost_Beránka
IMG_6980
IMG_6965
IMG_7481
Praha,_Dejvice,_kotlářka
IMG_7373
IMG_7451
IMG_7228
IMG_7465
IMG_6959
IMG_7286
IMG_6971
IMG_7559
IMG_7257
IMG_7488
preview
IMG_7510
Zámeček_Hanspaulka02
IMG_7617
IMG_7418
IMG_6917