logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Dejvice Husův sbor Kalinův mlýn

Dejvice - Jehněčí dvůr

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Jehněčí dvůr (Schwartze Lammhof) je hospodářská usedlost v Praze 6 v ulici Horoměřická, která stojí ve stráni při hlavní silnici severně od Jenerálky. Původně zde stála viniční usedlost postavená v pozdně barokním slohu někdy v 18. století. Tato usedlost byla v polovině 18. století přestavěna na větší hospodářský dvůr - ovčín. Opravy a přestavby se dočkaly střechy, krovy a podlahy a dvůr získal kolny. Roku 1807 byla postavena klasicistní patrová sýpka se štítem a klasicistní obytné stavení. Roku 1840 měl dvůr již pět objektů (obytný dům a hospodářské stavby) a v držení jej měl Franz Fritsch. Přízemní obytný dům měl tři pokoje a komoru, mezi značně rozsáhlé pozemky patřily louky, pole, pastviny a zahrady včetně zelinářské. Roku 1886 přistavěl majitel k obytné budově podkroví a zvýšil štíty. Po konci 2. světové války byl tento dvůr zkonfiskován a dostal se do majetku JZD. Do roku 1973 sídlilo ve dvoře JZD Rudá záře Horoměřice. Poté sem byl umístěn archiv Útvaru rozvoje hlavního města Prahy a dále zde funguje ve formě archivu následnického Institutu plánování a rozvoje. Za celé toto období tento dvůr velmi chátral, a tak nakonec byly v roce 1982 některé budovy zbořeny pro havarijní stav. Ve dvoře pak byly postaveny novostavby a nakonec dvůr prošel v 1. dvacetiletí 21. století celkovou rekonstrukcí.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/jehneci-dvur-13400191

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jehn%C4%9B%C4%8D%C3%AD_dv%C5%AFr

Zdroj fotografie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jehn%C4%9B%C4%8D%C3%AD_dv%C5%AFr

Dojmy: Velmi zajímavý a starý dvůr, který jsem bohužel nenafotil.

Mapa

Fotografie

×