logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Dejvice Jehněčí dvůr kaple Nejsvětější Trojice

Dejvice - Kalinův mlýn

Informace

Navštíveno: 19. 1. 2022

Historie: Kalinů mlýn (Záporecký, Na Posledním penízi) je bývalý vodní mlýn v Praze 6-Dejvicích, který stojí na Šáreckém potoce v Šáreckém údolí. Vodní mlýn byl postaven v polovině 16. století v barokním slohu Václavem Černým. Současně byl také krčmou, ve které došlo roku 1581 ke krvavé potyčce mezi sedlákem Jiřím Otou z Horomeřic a šlechticem Juliem Opitem z Malicína. V letech 1594–1598 byl jeho majitelem Jakub Fuchs, který k němu přikoupil 3 strychy vinice proti mlýnu na straně lysolajské. V letech 1618–1625 jej vlastnil staroměstský měšťan Václav Branický. Koupil 1,5 strychu vinice „blíže u mlýna“ a pronajal si vrch u mlýna v míře 3 strychy, který osázel vinnou révou. K tomu koupil ještě 2 háje nad Zlatnicí a 3 vinice v míře 2 strychy. Během třicetileté války byl mlýn opuštěn a zůstaven proboštům jako pozemkovým pánům. Roku 1691 jej jako rozbitý koupil mlynář Jakub Zelenka od probošta Jana Ignáce Dlouhoveského za 30 zlatých Rýnských. Tento muž následně tento mlýn barokní obnovil. Za sedmileté války o dědictví rakouské byl jeho majitelem Václav Králíček, po jeho smrti roku 1761 mlýn s dvojím složením, stoupou a ostatním stavením získali dědicové. Martin Králíček prodal roku 1803 mlýn za 3.200 zlatých Janu Tůmovi, po něm jej vlastnil syn Ignác Tůma, jehož dcera Kateřina si vzala Jana Kalinu z mlýna Tachlovického. V roce 1919 bylo na hlavní budovu přistavěno jedno patro ve slohu moderny. Ještě před rokem 1933 získal mlýn nové stroje a elektrický pohon. Po roce 1933 byl zasypán náhon na vodu a v letech 1933-1945 zde byla pouze pekárna. Rod Kalinů držel mlýn až do roku 1939, kdy byl uzavřen. Po konci 2. světové války byl mlýn následně zkonfiskován a stal se majetkem hl. m. Prahy. Mlýn je v majetku Městské části Praha 6. V červenci 2022 vyhlásila MČ výběrové řízení na pronájem mlýna. Úřad nehleděl na žádné další okolnosti, nic nepožaduje a chce pronajmout tomu zájemci, který nabídne nejvyšší částku. Přitom podle schválené územní studie má mlýn sloužit veřejnosti a přes pozemek mezi mlýnem a potokem má vést veřejná cesta. Mlýn má podobu patrové zděné stavby, která je krytá polovalbovou střechou.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1poreck%C3%BD_ml%C3%BDn

Zdroj: https://www.vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/389-kalinuv-zaporecky-mlyn

Dojmy: Zajímavá budova mlýna, která je mnohem starší než na první pohled vypadá.

Mapa

Fotografie

×