logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Dejvice Kalinův mlýn Kaple sv. Jana Nepomuckého

Dejvice - kaple Nejsvětější Trojice

Informace

Navštíveno: 19. 1. 2022

Historie: Římskokatolická kaple Nejsvětější Trojice v Praze-Dejvicích se nachází uprostřed středního zeleného pásu ulice Nad Komornickou. Dříve patřila k nedaleké usedlosti Hadovka. Pozdně barokní stavba, jejíž půdorys má tvar trojlistu s připojenou předsíní, byla postavena po roce 1750 tehdejším majitelem usedlosti farářem Antonínem Messlerem. Vystavěna ale byla ještě v průběhu 2. poloviny 18. století již v pozdně barokním slohu. Již v této době tak získala svou dodnes zachovanou podobu. Kaple má zvoncovitou střechu s lucernou a kopulovitou klenbu, kterou při obnově kaple po roce 1853 vyzdobil Josef Matěj Navrátil malbou světců, váz a květů. V průběhu 2. poloviny 20. století kaple pravděpodobně nebyla udržována a postupně chátrala. Díky tomu v roce 2004 byly nástropní malby restaurovány stejně tak jako celá samotná kaple. Současným vlastníkem stavby je Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_Trojice_(Dejvice)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kaple-nejsvetejsi-trojice-14955027

Dojmy: Nádherná a bohatě zdobená pozdně barokní kaple.

Mapa

Fotografie

×