logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Dejvice márnice pamětní deska výstavby mostu

Dejvice - mlýnek

Informace

Navštíveno: Nenavštíveno

Historie: Mlýnek je bývalý vodní mlýn v Praze 6-Dejvicích, který stojí na Šáreckém potoce v Šáreckém údolí. Vodní mlýn patřil k Heřmanovu dvoru (č.p. 84), ke kterému je v době třicetileté války zmiňována kromě mlýna také štěpnice, vinice, chmelnice, pole, louky a lesík. Mlýn byl vystavěn v roce 1590, kdy dal nejvyšší purkrabí Pražský Vilém z Rožmberka povolení k vystavění tohoto mlýna. Během třicetileté války ale mlýn zpustl a ještě v roce 1728 byl spolu s Heřmanovým dvorem prodán jako pustý. Někdy po tomto roce byl mlýn barokně obnoven. K roku 1751 patřil k usedlosti Rakařka (č.p. 82). O rok později obě stavení koupila hraběnka Anna Hartmannová z Klarsteinu, k roku 1805 jej opět vlastnil majitel Heřmanova dvora. Roku 1821 koupil dvůr s mlýnem Josef Hendl, který jej přestavěl kolem roku 1830 v klasicistním slohu. Dvůr poté roku 1849 prodal, ale mlýn si ponechal. V 90. letech 19. století vlastnili tento mlýn bratři Wolrábové, kteří zde zřídili dílnu na tepané bronzové předměty. V roce 1897 koupil mlýn Karel Urban a následně mlýn sloužil jako výletní restaurace zvaná „Na Mlýnku“. Podle smlouvy z roku 1904 bylo mlýnské kolo využíváno ke zdvihání užitkové vody do Horní Šárky. Mlýn je dvoupodlažní budova na obdélném půdorysu je umístěna v ostře klesajícím svahu a z ulice se jeví jako přízemní. Je kryta sedlovou střechou s malou polovalbovou a její nepravidelně prolomená okna jsou bez šambrán. Interiéry jsou částečně klenuté, vysoká klenutá suterénní místnost sloužila jako lednice k uskladnění sudů piva. Mlýnský náhon byl původně vedlejším ramenem Šáreckého potoka a po přebudování mlýna na restauraci zanikl.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%BDnek_(Dejvice)

Zdroj: https://www.vodnimlyny.cz/hu/mlyny/estates/detail/390-mlynek

Zdroj fotografie: https://mapy.cz/s/rapafugoda

Dojmy: Malebný mlýn, který jsem bohužel nenafotil, a tak jsem si dovolil půjčit fotografii.

Mapa

Fotografie

×