logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Dejvice dům čp. 259/46 fara

Dejvice - fara

Informace

Navštíveno: 19. 1. 2022

Historie: Tato fara byla postavena v roce 1771 v barokním slohu z iniciativy probošta Františka Kazimíra Strachovského. Usedlost byla postavena pro farní úřad při kostele sv. Matěje. V roce 1772 byla usedlost rozšířena o byt učitele, kde probíhala i výuka. Škola v této budově pak sloužila až do roku 1872. Již na mapě katastru z let 1824 – 1843 má areál fary svou současnou dispozici. Fara se skládá z přízemního stavení krytého polovalbovou střechou a z patrového stavení krytého sedlovou střechou. Pravděpodobně v průběhu 20. století stavba začala sloužit jako hostinec.

Zdroj: https://www.restaurace-starafara.cz/o-stare-fare

Dojmy: Malebný areál fary, o kterém jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

×