logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Dejvice usedlost Vlčovka usedlost Zlatnice

Dejvice - usedlost Vokorinka

Informace

Navštíveno: 19. 1. 2022

Historie: Vokorinka je bývalá viniční usedlost v Praze 6-Dejvicích, která stojí v Šáreckém údolí v jižním svahu pod přírodním památkou Nad mlýnem. Jan Vokorin sloučil roku 1607 dvě starší vinice a založil vinohrad o velikosti 6 strychů a nově vzniklá vinice získala po tomto muži své jméno. Toto jméno pak přešlo i na později vystavěnou usedlost. Po jeho smrti se vinice ujala vdova Kateřina později provdaná za staroměstského měšťana Bohuslava Zahořanského z Vorlíka. V polovině 17. století zemřeli bez dědiců a vinice se dostala do majetku pražského purkrabstí. Úřad ji nechal pustnout přes sto let. Roku 1767 požádal Josef Kornoutek o propůjčení zpustlého pozemku k možnosti postavit na něm příbytek. Nejvyšší purkrabí Filip hrabě Krakovský z Kolovrat žádosti vyhověl s tím, že nový nájemce bude odvádět roční činži, pozemkový plat a vykonávat robotu po 6 dní v roce. Díky tomu někdy v této době byla vystavěna současná barokní usedlost. Podle Josefínského katastru patřila k usedlosti zahrada, pastvina, 4 pole a vinice o celkové výměře přes 3 jitra, k roku 1784 je uváděna velikost vinice necelá osmina jitra. Koncem 18. století nastal spor po zjištění, že k domu nejsou zapsány žádné polnosti a nejedná se tak o usedlost, ale pouze o dům. Podle Stabilního katastru z roku 1842 k domu náležely 3 jitra půdy včetně rozšířené vinice. Po roce 1850 přikoupila Anna Sandtnerová další 1 jitro pozemků a roku 1876 byl Františkem Procházkou postaven před usedlostí mostek s litinovou sochou svatého Jana Nepomuckého. Usedlost si dodnes zachovala z většiny svůj původní vzhled. Jen v průběhu 2. poloviny 20. století či v 1. dvacetiletí 21. století proběhly na usedlosti nějaké drobné nevhodné úpravy. Celá usedlost se skládá z přízemního obytného stavení krytého sedlovou střechou, přízemního hospodářského stavení krytého sedlovou střechou a ohradní zdí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vokorinka

Dojmy: Malebná usedlost, která se nachází v šáreckém údolí.

Mapa

Fotografie

×