logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Dejvice Zřícenina Na Babě

Dejvice - Železniční stanice Praha - Dejvice

Informace

Navštíveno: 18. 1. 2022

Historie: Praha-Dejvice je železniční stanice v Praze-Dejvicích v městské části Praha 6 na adrese Václavkova 169/1 na trati Praha – Rakovník. Nachází se nedaleko stanice metra Hradčanská, nádražní budova stojí v čele Bachmačského náměstí. Jedná se o nejstarší pražské nádraží. Původně zde začínala nákladní Lánská koněspřežka, která od r. 1830 sloužila zejména pro dopravu dřeva z Křivoklátských lesů. Stanice byla umístěna vně města u křižovatky cest za Píseckou bránou, nedostatečné dopravní spojení této lokality s centrem města vyřešila tehdy zbudovaná Chotkova silnice. Z doby vzniku nádraží, z r. 1831, pochází i původní nádražní budova, která v upravené podobě dosud stojí za kolejištěm naproti současné budově. Nádraží se stalo pražským překladištěm kladenského uhlí, jehož význam v době průmyslové revoluce postupně vzrůstal. Roku 1863 byla dráha přestavěna na parostrojní pohon společností Buštěhradská dráha. Od r. 1868 byla železnice prodloužena přes tunel v Královské oboře do nádraží Praha-Bubny, kde se napojila na trať Rakouské společnosti státní dráhy a vlaky tak mohou přes Negrelliho viadukt dojíždět na Státní, dnes Masarykovo nádraží. V šedesátých letech 19. století byla nejprve přestavěna původní budova, poté přistavěn vodojem (1872) a v roce 1873 byla postavena nová budova nádraží. Za první republiky nádraží využíval prezident T. G. Masaryk pro cesty do lánského zámku. R. 1927 byl zde zřízen prezidentský salonek s příjezdovou rampou a samostatným nástupištěm. V celém areálu se dodnes zachovali tři stavby. První budova v areálu je dochovaná původní, nejstarší pražská nádražní klasicistní budova z roku 1831, dostavovaná v letech 1863 až 1869. Jedná se o patrovou stavbu krytou valbovou střechou. Druhou stavbou je drážní vodojem z roku 1872. Vodojem měl v přízemí kotel, od něho procházel komín ocelovou vodní nádrží umístěnou v patře. Jedná se o nejstarší drážní vodojem v Praze. Třetí stavbou je současná budova, která byla postavena roku 1873 v neorenesančním slohu. Ke střední patrové části přiléhají dvě křídla zakončená patrovými pavilony. Po celé délce probíhá stříška na litinových sloupech. V přízemí na západní straně je prezidentský salonek, se stavebně odděleným nástupištěm a do ulice doplněný malou příjezdovou rampou. Původní vzhled budovy narušují novodobé půdní přístavby na všech třech patrových částech nádraží. Ve východní části budovy je restaurace se zahrádkou, která slouží i jako hudební klub.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/zeleznicni-stanice-praha-dejvice-13436929

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha-Dejvice_(n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD)

Zdroj fotografie starého nádraží: https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha-Dejvice_(n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD)

Dojmy: Bohatě zdobené vlakové nádraží, které je nejstarším nádražím v Praze.

Mapa

Fotografie

×