logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Dejvice Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy kostel sv. Matěje

Dejvice - kostel sv. Jana Nepomuckého v Trní

Informace

Navštíveno: 19. 1. 2022

Historie: Kostel sv. Jana Nepomuckého, zvaný V trníčku na Jenerálce v Praze-Dejvicích. Na místě byl nejdříve v roce 1680 zřízen morový hřbitov, a to na území premonstrátů, jimž tehdy dvůr Jenerálka patřil. Na počátku 18. století byla zřízena kaple se sochou Jana Nepomuckého, svatořečeného až roku 1729. Po další morové epidemii v roce 1713 byl hřbitov rozšířen a na místě kaple postaven současný kostel. Kostel byl postaven ve slohu vrcholného baroka mezi lety 1713 – 1719. Kostel stojí na nízkém skalnatém kopečku nedaleko silnice z Prahy do Horoměřic a má čtvercovou loď s trojboce uzavřeným kněžištěm. Vnitřní výbava je různorodě poskládána ze zejména 18. a 19. století, včetně soch sv. Norberta a sv. Václava od Františka Platzera. Kostel byl původně filiálním kostelem spadajícím pod strahovskou farnost u kostela sv. Rocha (resp. následně u kostela Nanebevzetí Panny Marie) byla 21. října 1785 (podle jiných pramenů už v roce 1783) zde byla zřízena lokálie, povýšená v roce 1857 na samostatnou farnost. Sakristie kostel na severu byla v klasicistním slohu přistavěna roku 1822. V roce 1886 byla zdejší farnost rozdělena a přenesena k nově postavenému kostelu sv. Cyrila a Metoděje v Nebušicích a do Střešovic. Kostel byl již v 19. století opakovaně vykraden, kdy přišel o vzácnou liturgickou výbavu a dvakrát o zvon. Na původně morovém hřbitově byli následně pohřbíváni farníci z Nebušic a Střešovic; hřbitov zanikl koncem 19. století. Některé rodinné náhrobky z něj byly kolem roku 1900 přeneseny na nově založený Střešovický hřbitov. Po druhé světové válce přestaly být v kostele slouženy bohoslužby. Kostel byl obnoven teprve koncem 80. let 20. století, v současné době slouží jako kaple.

Zdroj: https://www.hrady.cz/kaple-sv-jana-v-trni

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jana_Nepomuck%C3%A9ho_(Dejvice)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kaple-sv-jana-na-jeneralce-14955334

Dojmy: Velmi zajímavý drobný kostelík, který stál na morovém hřbitově.

Mapa

Fotografie

×