logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Dejvice Kaple sv. Jana Nepomuckého kaplička

Dejvice - Kaple sv. Michala

Informace

Navštíveno: 19. 1. 2022

Historie: Římskokatolická kaple svatého Michaela archanděla v Praze-Dejvicích byla postavena v letech 1691 až 1700 v barokním slohu při usedlosti Pernikářka (necelých 50 metrů před vjezdem do usedlosti). Dne 6. října 1693 byla kaple vysvěcena a zasvěcena sv Michaelu. V době vzniku kaple se v okolí nacházely vinice, nyní je obklopena vilovou čtvrtí Hanspaulka a leží poblíž křižovatky ulic Duchoslávka a Na Pernikářce. Od 50. let 20. století patřila Československé akademii věd, jejíž Ústav experimentální botaniky sídlil v přilehlé usedlosti Pernikářka. V roce 1958 byla kaple zařazena do seznamu kulturních památek. Po převodu vlastnictví na město v roce 2008 proběhla v letech 2009 až 2010 celková rekonstrukce objektu, jejíž součástí byla i instalace slavnostního osvětlení. Dne 29. září 2010 pak kapli znovu vysvětil dejvický farář Mgr. Krzysztof Tomasz Łabędź CMF. Barokní stavba má oválný půdorys s výklenkem pro oltář a je zaklenuta kopulovitou klenbou s lucernovitou věžičkou, ve které jsou malá okna. Fragmenty stropních maleb, jimiž byla kaple vyzdobena, byly restaurovány při rekonstrukci stavby v letech 2009 až 2010. Uvnitř se nacházel oltář s obrazem sv. Václava ve válečném oděvu z 18. století ve vyřezávaném barokním rámu a ve výklencích sochy sv. Vojtěcha a sv. Prokopa, avšak toto vnitřní vybavení nebylo po rekonstrukci do kaple již navráceno.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kaple_svat%C3%A9ho_Michaela_archand%C4%9Bla_(Dejvice)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/kaple-sv-michala-14956332

Dojmy: Krásná barokní kaplička, která je ukrytá mezi současnou zástavbou.

Mapa

Fotografie

×