logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Dejvice usedlost Strakovka usedlost Vlčovka

Dejvice - usedlost Špitálka

Informace

Navštíveno: 19. 1. 2022

Historie: Špitálka je usedlost v Praze-Dejvicích na Hanspaulce. Jako většina dejvických vinic, vznikla i Špitálka spojením původních, menších vinic. Na spojené vinice postavil již roku 1539 Jiřík Koník viničný lis. V roce 1568 měla vinice rozlohu 14 strychů. V roce 1573 byla vinice prodána Janu Komedkovi z Rovin, hofmistrovi na arcibiskupově dvoře. Toho samého roku koupil vinici pražský arcibiskup Antonín Brus z Mohelnice. Antonín Brus byl zároveň velmistr řádu křížovníků s červenou hvězdou. Vinice se podle majitele nazývala v té době Arcibiskupská a vrchnostenské právo k ní mělo v té době proboštství. Ovšem, podle pražského kláštera křížovníků, též nazývaného Špitál svatého Františka, se začalo vinic brzy přezdívat Špitálka. V době, kdy vinici vlastnil Antonín Brus a poté jeho následník Zbyněk Berka z Dubé, došlo ke zdvojnásobení pozemků vinice, k barokní přestavbě a zvětšení viničního lisu a ke vzniku obytné části - vlastní usedlosti Špitálka. V roce 1619 odebraly zemské stavy vinici křižovnickému velmistru a v roce 1620 ji poté prodali Václavu Litoměřickému z Jizbice zároveň došlo k jejímu vyjmutí z vrchnostenského vlastnictví a stala se nakrátko svobodnou nemovitostí. Po Bitvě na Bílé hoře bylo ovšem stav vrácen před rok 1619. Během válek o rakouské dědictví byly v roce 1742 vinice i usedlost zničeny francouzskými vojáky. Křižovníci však vinici i usedlost brzy zase obnovili v barokním slohu. Podle Josefínského katastru patřilo ke Špitálce 5 jiter vinice a 2 jitra zahrad a pastvin, pole zde nebyla, zatímco podle Stabilního katastru (před polovinou 19. století) to bylo pouze 100 sáhů vinice a 7,5 jitra polí (celkem 7 jiter a 1410 sáhů). Koncem 18. století došlo ke klasicistní přestavbě usedlosti a od té doby sloužila křižovníkům jako letní sídlo, od počátku 19. století byly bývalé vinice pronajímány. Kromě toho se k budově z východní strany přimyká bývalé hospodářské stavení s podkrovím a sedlovou střechou. Budova slouží jako obytný dům a je v soukromém vlastnictví.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pit%C3%A1lka_(usedlost)

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/usedlost-spitalka-13381621

Dojmy: Malebná usedlost, která je ukrytá v místní zástavbě.

Mapa

Fotografie

×