logo prehis.cz Cestování Hl. m. Praha Malá Chuchle Malešice

Malá strana

Informace

Městský erb:

mala_strana_prague_coa_30219245622_o

Navštíveno: 7. 8. 2013

Historie: Na území dnešní Malé strany je doloženo osídlení od neolitu, v 8. a 9. století byla oblast kolem dnešního Malostranského náměstí dvakrát ohrazena valem a příkopem. V dnešní Mostecké ulici se našly zbytky důkladného dřevěného zpevňování komunikace, patrně jako nástupiště k dřevěnému mostu. Ve 12. století zde už byla kamenná dlažba, na celém území bylo nejméně 10 zděných kostelíků a na jeho obraně se podílela opevněná komenda johanitů (později Maltézských rytířů), Biskupský dvůr u mostu a Strahovský klášter, založený 1140.

Roku 1257 Přemysl Otakar II. na území Malé Strany velkoryse založil tzv. Nové Město (Nova Civitas), město s magdeburským právem a povolal německé osadníky. Z této doby pochází základní síť ulic včetně dnešní Nerudovy s rozměrným obdélným náměstím s kostelem sv. Mikuláše uprostřed. Nálezy ze 14. století však překvapivě svědčí o spíše chudobném osídlení, snad v důsledku válečných zmatků kolem roku 1300. Nicméně se i za Lucemburků na Malé Straně hodně stavělo, vyrostly nové kostely (sv. Tomáš 1315, přestavba kostela Pod řetězem i Biskupského dvora). Za Karla IV. došlo výstavbou Hladové zdi k výraznému rozšíření Malé Strany, jejíž součástí se tak stala jižní oblast bývalých vsí Nebovidy a Újezd a přilehlé stráně Petřína. Za husitských válek bylo město zcela zničeno a zbylí obyvatelé byli přestěhováni na pravý břeh. Teprve koncem 15. století se začalo obnovovat.

V domě na Malostranském náměstí vznikl rozsáhlý požár, který 2. června 1541 zničil 133 z 211 malostranských domů a silně postihl také Pražský hrad. Zásadní obrat pro Malou Stranu způsobilo přestěhování císařského dvora Rudolfa II. do Prahy, kdy s město stalo hlavním cílem nově příchozích dvořanů i dvorské šlechty. Na Peterleho vedutě z roku 1562 je vidět stav před touto proměnou, s mnoha vypálenými domy a jen několika novými domy hlavně na náměstí. V této době přišli do Prahy významní italští architekti (Ulrico Aostalli de Sala, Giovanni Maria Filippi aj.), kteří určovali ráz nových staveb. Filippi postavil i nejvýznamnější církevní stavbu, luteránský kostel sv. Trojice, později proměněný v kostel P. Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského, a v oblasti Tržiště si Italové zřídili i vlastní špitál. Nově postavená radnice (1619) svědčí o bohatství města.

Ještě za třicetileté války vznikl Valdštejnský palác a po posledním švédském vpádu 1648 se rychle obnovují a rozšiřují hlavně církevní stavby (nový jezuitský Profesní dům s kostelem Svatého Mikuláše a dominikánský u sv. Marie Magdaleny, přestavby u sv. Tomáše a P. Marie pod řetězem). Zároveň se stavělo nové mohutné opevnění, navazující na opevnění Hradu. Odchodem dvora do Vídně město ztratilo na významu, zároveň se však uvolnilo mnoho místa, které vyplnily hlavně honosné stavby barokních paláců. Přes morové epidemie z let 1680 a 1714 počet obyvatel stále rostl a na Malé Straně působila řada vynikajících umělců.

Roku 1784 byla pražská města císařským nařízením spojena do Královského hlavního města Prahy a Malá Strana se stala do roku 1949 obvodem Praha III. Byla zrušena řada klášterů a roku 1787 byl zřízen stavební úřad, který o každé stavbě rozhodoval. Vznikly přesné plány a roku 1791 se začalo se stavbou podzemní kanalizace. Přibývalo také veřejných olejových luceren a roku 1847 se objevilo prvních 200 plynových. Roku 1826 se stal nejvyšším purkrabím hrabě Karel Chotek, který prosadil stavbu nové silnice na Špejchar a zasloužil se o parkovou úpravu kolem hradeb. 1841 byl otevřen řetězový most, 1869 Rudolfova lávka pro pěší na Klárově, 1876 začala jezdit koňská tramvaj z Újezda na Smíchovské nádraží a 1883 od Národního divadla na Malostranské náměstí. 1891 byla postavena Petřínská rozhledna a pozemní lanovka.

Dopravní ruch si už koncem 19. století vynutil rozšíření Karmelitské a proražení Letenské ulice, což vzbudilo vlnu kritiky a - spolu s asanací Josefova - probudilo památkové hnutí. Velká stavební činnost se pak naštěstí omezila na Újezd a okolí Klárova a Mánesův most z roku 1914 dopravě přes Malou Stranu odlehčil. Většími zásahy byla přestavba Michnova paláce pro Obec sokolskou, výstavba Ministerstva financí a později vystěhování a přestavba celých bloků severně od Malostranského náměstí pro účely Parlamentu po roce 1992.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A1_Strana

Dojmy: Jedna z krásnějších částí prahy, zvláště petřínský kopec.

Mapa

Památky a zajímavosti

Malá_Strana_Aueršperský_palác_1
IMG_5784
IMG_5893
IMG_5407
IMG_6170
IMG_6003
IMG_6359
IMG_6182
IMG_6176
IMG_5838
IMG_5863
IMG_5873
IMG_5901
Snímek obrazovky z 2022-10-02 09-16-25
IMG_5806
IMG_5253
IMG_5524
IMG_5241
IMG_5239
IMG_6045
IMG_5292
IMG_5900
IMG_6258
IMG_6278
IMG_5373
IMG_6294
IMG_5720
IMG_6373
IMG_5555
IMG_5988
IMG_6329
IMG_5750
IMG_5503
IMG_5281
IMG_6387
Malá_Strana_Jägerův_dům
IMG_6033
IMG_6298
IMG_5964
IMG_5311
IMG_5778
IMG_5507
IMG_5766
IMG_5974
IMG_6325
IMG_5548
IMG_6126
IMG_5828
IMG_5866
IMG_6363
IMG_6343
IMG_5287
IMG_5458
IMG_5377
IMG_5519
IMG_5726
IMG_6395
IMG_6349
IMG_6075
IMG_5486
IMG_6096
IMG_6312
IMG_5762
IMG_6039
IMG_5889
IMG_6406
IMG_6353
IMG_5756
IMG_6327
IMG_5958
IMG_5952
IMG_5460
IMG_5772
IMG_5856
IMG_5744
IMG_5702
IMG_5363
IMG_5976
IMG_6385
IMG_5439
IMG_5480
IMG_5941
IMG_5570
IMG_5482
IMG_5317
IMG_6369
IMG_6237
IMG_6019
IMG_5951
IMG_6319
IMG_1761
IMG_5381
IMG_6144
IMG_6011
WP_20130807_007
WP_20130807_006
Praha,_Vojanovy_sady,_kaple_sv._Eliáše_(2)
IMG_6302
IMG_6308
Snímek obrazovky z 2022-10-02 09-30-46
IMG_6239
IMG_5800
IMG_6222
IMG_6162
IMG_5435
IMG_5611
IMG_5793
IMG_5577
IMG_5259
IMG_6052
IMG_0459
IMG_5500
IMG_6076
WP_20130807_001
IMG_5591
IMG_6027
IMG_5738
WP_20130807_008
WP_20140727_083
IMG_6204
IMG_5369
IMG_5913
German Embassy, Prague, back side with garden
IMG_6333
IMG_6102
Charles_Bridge,_Prague_pic1
IMG_5426
IMG_6314
IMG_5329
IMG_5907
IMG_5818
IMG_5462
WP_20130820_016
IMG_5671
IMG_5472
IMG_6060
IMG_6280
Palác_Kinských_na_Malé_Straně
IMG_6164
IMG_5397
IMG_5294
IMG_5844
IMG_6184
IMG_6130
IMG_5478
IMG_6286
IMG_5834
IMG_6212
IMG_5662
IMG_5814
IMG_6268
IMG_6262
IMG_5615
IMG_5349
IMG_5897
WP_20140127_120
IMG_5580
IMG_6381
IMG_5544
Charles_Bridge_Bruncvik
IMG_5605
IMG_5593
IMG_5602
IMG_5265
IMG_5732
IMG_5598
Pieta_Jan_Brokoff_Petrin_5947v
IMG_5453
IMG_5341
Snímek obrazovky z 2022-10-05 15-43-30
IMG_6247
IMG_5271
IMG_5722
IMG_6112
IMG_5885
IMG_6150
Měšťanský_dům_U_Klárů,_Tomáškův_palác_(Malá_Strana),_Praha_1,_Tomášská_15,_Malá_Strana
IMG_5464
WP_20140419_036
IMG_6194
IMG_6090
IMG_5387
IMG_5413
IMG_5701
IMG_5535
IMG_0488
IMG_5511
IMG_5648