logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Malá strana Valdštejnský palác Velkopřevorský mlýn

Malá strana - Velikovský dům

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Velikovský dům, také Šternberský či Lázeň, Malá Strana čp. 518, je historický dům na rohu Malostranského náměstí a Tomášské ulice. Původně zde stával gotický měšťanský dům ze 14. století, který byl přestavěn někdy před rokem 1470 v pozdně gotickém slohu. Znovu tak byl přestavěn v době kolem roku 1500. Po požáru Malé Strany v r. 1541 byl obnoven v pozdně renesančním slohu mezi lety 1543 - 1552. Z té doby jsou dodnes dochovány sklepy. Později byl přestavěn v renesančním slohu někdy po roce 1585 a rozšířen o podloubí. V 17. století následovalo několik barokních přestaveb v letech 1638, 1653 a 1680. Jedna z posledních klasicistních přestaveb tohoto domu proběhla v roce 1838 a provedl ji Josef Tredrovský. Sgrafita na fasádě domu jsou dílem sochaře Celestýna Kloučka z roku 1899. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 1995, když dům získala Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a kdy byl také začleněn do komplexu jejích budov. Na průčelí paláce byly při této rekonstrukci nalezeny fragmenty sgrafit z konce 16. století a na jižní i východní fasádě části malovaných slunečních hodin s datem 1608. Originální fragmenty byly skryty pod omítku a na stejná místa umístěny rekonstrukce. Hodiny ukazují nejen pravý sluneční čas, ale i čas staročeský. Ten určuje počet hodin, které uběhly od západu slunce. V interiéru byly při poslední rekonstrukci obnoveny malované záklopové stropy pocházející z renesančního a raně barokního období. Dům je součástí městské památkové rezervace Praha - historické centrum, která byla v roce 1992 zapsána na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO pod č. 616.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/sternbersky-dum-18480943

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Velikovsk%C3%BD_d%C5%AFm

Dojmy: Nádherný dům, který má dodnes zachované renesanční podloubí.

Mapa

Fotografie

×