logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Malá strana Velikovský dům Velkopřevorský palác

Malá strana - Velkopřevorský mlýn

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Velkopřevorský mlýn (dříve Štěpánovský mlýn), čp. objektu 488 nebo 489 je bývalý mlýn v Praze u vltavské strouhy později zvané Čertovka. Mlýn byl založen johanity za vlády krále Vladislava I. při vzniku malostranské komendy a kostela Matky Boží pod řetězem. Samotný mlýn byl založen již někdy ve 13. století, jelikož v roce 1400 je mlýn majetkem johanitského konventu. V době husitských válek byl mlýn konviktu zabaven a dostal se do soukromých rukou. Ze soukromých majitelů známe v roce 1526 mlynáře Štěpána, po kterém nese také tento mlýn své jméno. V roce 1588 zakoupila tento mlýn Malostranská obec, která jej nechala mezi lety 1597 – 1598 renesančně přestavět. Díky tomu zanikl původní gotický vzhled mlýna. Malostranská obec tento mlýn po celou dobu tento mlýn pronajímala. Následně byla severní část mlýna barokně rozšířena, čímž mlýn získal více méně svůj současný vzhled. Bohužel byl mlýn v roce 1890 poškozen velkou povodní, ale po tomto byl obnoven. Mlynářská živnost zde pak fungovala až do roku 1936 a bohužel dne 24. května 1938 byl mlýn silně poškozen požárem. Po požáru byl mlýn opraven a byla v něm zřízena třídírna peří. Po roce 1950 začal mlýn sloužit jako skladiště Kovomatu a následně se stal sídlem vodáckého oddílu Tesly Žižkov.

Zdroj: https://www.muzeumkarlovamostu.cz/cz/historie/stara-praha/malostranske-mlyny

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Velkop%C5%99evorsk%C3%BD_ml%C3%BDn

Dojmy: Krásný mlýn, který si zachoval dodnes více méně svůj původní renesanční vzhled.

Mapa

Fotografie

×