logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Malá strana Velkopřevorský mlýn Vlašský špitál

Malá strana - Velkopřevorský palác

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Velkopřevorský palác je barokní budova stojící na Velkopřevorském náměstí č. 485/4, na Malé Straně v prvním pražském obvodu. Palác stojí na románských základech, neboť na jeho místě zřejmě již ve druhé polovině 12. století stával opevněný dvorec, jejž kníže Vladislav I. věnoval řádu johanitů, pozdějšímu Řádu maltézských rytířů. Menšími gotickými úpravami prošla budova po požárech za husitských válek roku 1420 a pak ještě začátkem 16. století roku 1503. V letech 1516–1532 sem jako první velkopřevor trvale přesídlil Jan III. z Rožmberka, který do té doby sídlil ve Strakonicích. Před rokem 1610 byla provedena renesanční přestavba a další raně barokní přestavby provedl italský architekt Carlo Lurago. Rozsáhlá barokní přestavba paláce proběhla po roce 1725 pod vedením architekta Bartolomea Scottiho (snad i za účasti Františka Maxmiliána Kaňky). Tímto krokem získal palác svou současnou bohatě zdobenou barokní podobu. Od roku 1952 v paláci sídlilo hudební oddělení Národního muzea, které tu mělo archiv a sbírku starých hudebních nástrojů. V roce 1991 získal palác zpět Maltézský řád. Palác je postaven na půdorysu okolo čtvercového atria. Tři ze čtyř křídel jsou jednopatrová, pouze severní křídlo s gotickým atriem je třípatrové. Nad vstupním portálem z Velkopřevorského náměstí je umístěn erb velkopřevora Gundakara Poppa z Ditrichštejna, zadavatele barokní přestavby paláce. Sochy a výzdoba paláce jsou prací dílny Matyáše Brauna. V místnostech s vrcholně barokních klenbou dnes sídlí kavárna a restaurace. V některých částech se dochovala i klenba raně barokní nebo renesanční.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Velkop%C5%99evorsk%C3%BD_pal%C3%A1c

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/velkoprevorsky-palac-15536545

Dojmy: Nádherný a velmi bohatě zdobený barokní palác.

Mapa

Fotografie

×