logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Malá strana Hummelův dům Kaiserštejnský palác

Malá strana - Jezuitské gymnázium

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Původně se zde nacházelo ve 12. století několik výrobních objektů a pravděpodobně i obytná zemnice. Postupně zde byla vybudována románská silnice, která procházela současným dvorem. Následně zde vyrostli gotické domy. Jeden z nich nakoupil v roce 1623 don Baltazar De Marradas, který byl generálem císařského jezdectva. Tento muž nechal udělat renesanční přestavbu tohoto domu. Bývalý dům u Tří Labutí, který se zde také nacházel zakoupil v roce 1629 řád Jezuitů a v roce 1654 jej barokně upravil pro potřeby vyučování. Řád Jezuitů postupně zakoupil zbylé domy a mezi lety 1711 – 1724 je nechal barokně přestavět podle plánů Kryštofa Ignáce Dientzenhofera. Tímto vznikla současná podoba gymnázia, jehož součástí byla také kaple, marodka a divadelní sál. Na konci 18. století byl řád Jezuitů zrušen z nařízení císaře Josefa II., a tak získal tuto budovu stát, který jej připojil v roce 1787 se sousední budovou Dvorské komory. Gymnázium prošlo přestavbou na kanceláře místodržitelství. Následně zdejší prostory využíval zemský úřad, který se zde usídlil po roce 1918. Po roce 1948 zde začal sídlil úřad ministerstva vnitra a od 90. let. 20. století započala tato budova sloužit klubům poslanecké sněmovny. Budova má podobu dvoupatrové zděné honosné barokní budovy s bohatě zdobeným barokním vstupním portálem.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/jezuitske-gymnazium-12866346

Zdroj: https://www.hrady.cz/palac-dum-jezuitske-gymnazium/

Dojmy: Nádherná a velmi honosná barokní stavba.

Mapa

Fotografie

×