logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Malá strana Hladová zeď Jezuitské gymnázium

Malá strana - Hummelův dům

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Humlův (či Hummlův, Hummelův) dům, zvaný též Trnkův je pozdně barokní až klasicistní dům z let 1769–74. Parcela, na níž stojí dnešní budova, byla původně nezastavěnou plochou na břehu Čertovky. Teprve v roce 1629 byla prodána jako stavební parcela, nicméně s výstavbou se zde započaslo až koncem 17. století. Do té doby byla spojena s vedlejším domem čp. 490/III. Teprve v roce 1761 prázdné stavební místo výhodně koupil pražský stavitel Matyáš Hummel. Není známo, kdy začal s výstavbou svého obytného domu (v pozdně barokním až klasicistním stylu). Jako nejpravděpodobnější se jeví roky 1769–1774, neboť v roce 1774 je již dům zmíněn jako Hummlův majetek. Zcela jistě pak lze existenci doložit od roku 1786, a to podle záznamů Ignáce Jana Nepomuka Palliardiho a Josefa Jägera. Dům byl upraven v roce 1865 pro potřeby herce Pavla Švandy ze Semčic, kterému patřil, jméno stavitele však nelze s jistotou určit (pravděpodobně jím byl František Václavík). Roku 1959 dům zakoupil Jiří Trnka, který jej rovněž nechal upravit.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Huml%C5%AFv_d%C5%AFm

Dojmy: Malebná usedlost, která je jednou z ozdob malé strany.

Mapa

Fotografie

×