logo prehis.cz Cestování Hl. m. Praha Malá Strana Hargetova cihelna Hummelův dům

Malá strana - Hladová zeď

Informace

Navštíveno: 7. 8. 2013

Historie: Tato obranná hradba, nazývaná hladová zeď, ale také Zubatá byla vystavěna z opuky na popud císaře Karla IV. v letech 1360 – 1362. Tato hradba měla za úkol rozšířit tehdy již stísněné Přemyslovské opevnění. Hradba byla vystavěna do výšky 4 – 4,5 m a šířky 1,8 m, na vrcholu bylo umístěno cimbuří, ochoz a střílny. Podél hradby bylo postavěno údajně osm předsunutých věží. Toto opevnění se táhlo od současného Újezdu přes Strahov až na Hradčany. O výstavbě této hradby koluje jedna pověst, podle které nechal stavět Karel IV. tuto hradbu v době hladomoru, který v té době zasáhl Čechy a tím si zdejší občané mohli přivydělat na velmi drahé jídlo. Podle této pověsti na této stavbě pracoval i sám Karel IV., který si oblékl dělnický oděv.

Ať je pravda jakákoliv pravdou je že v roce 1624 byla tato hradba opravena a následně v 1. polovině 18. století z příkazu císařovny Marie Terezie ještě více opevněna. Následně v letech 1923 – 1925, ale také v roce 1975 byla hradba na různých místech probourána a následně opět zazděna. Současná hlavní budova hvězdárny, je postavena pak na základech původní obrané věže této hradby.

Zdroj: http://www.turistika.cz/mista/hladova-zubata-zed-v-praze

Dojmy: Jedno z mála zachovaných opevnění Prahy. Zeď je krásně zrekonstruovaná a připomíná staré časy.

Mapa

Fotografie

×