logo prehis.cz Cestování Hlavní město Praha Malá strana Kolowratský palác kaple Jezulátka

Malá strana - komenda řádu Maltézských rytířů

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2020

Historie: Johanitská komenda při kostele Panny Marie pod řetězem na Malé Straně v Praze je nejstarším českým konventem řádu maltézských rytířů a sídlo jeho velkopřevorství. Komenda byla založena mezi lety 1158–1169 českým králem Vladislavem I., který mu věnoval pozemky, na podnět vyšehradských proboštů kancléře Gervasia a jeho vnuka Martina, kteří financovali stavbu gotického kostela Panny Marie pod řetězem. Rozsáhlý pozemek zaujímal prostor mezi dnešní Čertovkou na východě, Velkopřevorským náměstím na jihu, středu Prokopské ulice na západě a parcelou Kounického paláce a ulicí Saskou na severu. Celý areál měl podobu pevnosti (románského hradu) obehnané valem a hradbami s věžemi a společně s protějším biskupským dvorem také pevnostního charakteru strážily přístup k tehdy postavenému Juditinu mostu. Přízvisko kostela upomíná na řetěz, kterým byl uzavírán přístup na most nebo do johanitského areálu. V první fázi byla zbudována (před 1182) trojlodní románská bazilika Panny Marie s transeptem (v místech dnešního nádvoří a kostela), špitál a jižně od baziliky konvent. Postupně byla vybudována farní škola, lázeň, hospodářské budovy s pivovarem, domy poddaných, zahrada, kostel sv. Prokopa a dvorec. V první polovině 14. století, snad z prostředků získaných po zrušeném řádu templářů, byla započata stavba nového velkolepého gotického kostela. Stavba však postupovala velmi pomalu a dokončen byl jen presbytář, který byl jedním z míst, kde bylo roku 1378 vystaveno tělo zemřelého císaře Karla IV. Do husitských válek byly u kostela vybudovány věže a parléřovský portikus a započata stavba lodi a proto zbourána část románské baziliky. Roku 1420 byl kostel vypálen husity, znovu byl opravován po požáru v roce 1503. Různé úpravy a opravy probíhaly od 2. polovině 16. století, před polovinou 17. století raně barokní obnovu zahájil Carlo Lurago. Přistavěl ke kostelu dvě kaple a upravil presbytář, který byl dekorován štukami podle jeho návrhu. Vrcholně barokní úpravy převorství za účasti Thomase Haffeneckera a Bartolomea Scottiho se již kostela zásadně netýkaly, byl v té době pouze vyměněn hlavní oltář a pořízen nový, zasvěcený sv. Janu Nepomuckému. Po roce 1830 byla ještě doplněna novogotická vrchní část portiku (zábradlí s fiálami a cimbuří). V roce 1728 zakoupil řád sousední Talmberský dům, který nechal dům barokně přestavět mezi lety 1728 – 1731 podle plánů T. Haffeneckera. Tento architekt ale bohužel zemřel, a tak stavbu dokončil J. Schodl. Čímž zdejší areál komendy získal svou sočasnou podobu.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/kostel-p-marie-pod-retezem-16187451

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/komenda-radu-maltezskych-rytiru-15536971

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Johanitsk%C3%A1_komenda_(Mal%C3%A1_Strana)

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Panny_Marie_pod_%C5%99et%C4%9Bzem

Zdroj fotografií kostela: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_Panny_Marie_pod_%C5%99et%C4%9Bzem

Dojmy: Krásný areál s gotickým průčelím, které mělo být vstupem do tehdejšího kostela.

Mapa

Fotografie

×